www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
April 2016

29. apríl 2016

 

Dávame Vám do pozornosti, že autobus do Žiliny bude pristavený v nedeľu 1. mája 2016 na parkovisko k Domu odborov pred 7.00 h ráno a návrat sa predpokladá okolo 18.30 h so zastávkou popoludní v Trenčíne.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v doobedňajších hodinách rokovania Snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorý sa uskutoční v Bratislave v hoteli Plus.


Európsky parlament žiada zlepšenie postavenia cezhraničných pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov v EÚ.

27. apríl 2016

 

Členovia siete CEYTUN  sa stretli v Budapešti, aby vzájomne diskutovali o úlohe odborov v súčasnej spoločnosti v kontexte "tradície verzus trendy".


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 516. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 27.-28.4.2016 v budove Európskej komisie. Časti rokovania sa zúčastní aj podpredseda Európskej komisie p. Maroš Šefčovič zodpovedný za energetickú úniu. Do programu dvojdňového rokovania je zaradených celkom dvadsať stanovísk EHSV.


►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ poskytne metodickú pomoc v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, stretne sa s členmi výboru ZO, témou stretnutia bude priznanie rizikových príplatkov, pitný režim,  poskytovanie OOPP, dodatková dovolenka, kratší pracovný čas...  

26. apríl 2016

 

►Konfederácia odborových zväzov SR a Žilinský samosprávny kraj Vás, pozývajú na Prvomájové zhromaždenie občanov do Budatínskeho parku v Žiline. Autobus do Žiliny bude pristavený v nedeľu 1. mája 2016 na parkovisko k Domu odborov pred 7.00 h ráno a návrat sa predpokladá okolo 18.30 h so zastávkou popoludní v Trenčíne. POZVÁNKA PROGRAM PARKOVANIE.


►Dnes o 9.00 h sa na odborovom zväze uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s PhDr. Elenou Kopcovou, PhD. zo spoločnosti TENENET o. z. Spoločne prerokujú otázky dotazníka v rámci projektu EPSU - PESSIS 3 zameraného na oblasť štruktúrovaného sociálneho dialógu v sektore sociálnych služieb na Slovensku.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a p. M. Serbín cestujú do ZO pri DSS Oščadnici, kde sa zúčastnia spoločnej schôdze v rámci metodickej pomoci základným organizáciám nášho zväzu.


►PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní na vyhodnotení 13. ročníka súťaže "Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí" a o odovzdávaní ocenení zamestnávateľom, spojené s diskusiou na tému zastúpenie žien v ekonomickom rozhodovaní. Akcia je poriadaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a bude sa konať v historickej budove NR SR na Župnom námestí.

25. apríl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.12.2015 a ich priebežné hospodárske výsledy k 31.3.2016.

22. apríl 2016

 

Chceme pomáhať pri rozpracovaní vládneho programu... 


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


►Na seminár poriadaný pre mladých členov odborov v rámci projektu PSI/IMPACT v Pavlove na Morave cestuje päť našich zástupcov zo základných organizácií. Mgr. Ľ. Pazderová, Lucia Mišková, Lucia Pavlásková, Peter Hodás, Martin Krúpa sa zapoja do diskusií na tému "ODBORY A MLADÍ LIDÉ. JAK DÁL?" SPRÁVA ZO SEMINÁRA.

21. apríl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastnia schôdze zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb na Mokrohájskej ul. v Bratislave. Diskutovať budú o fungovaní organizácie do budúcnosti, o kolektívnej zmluve a ďalších otázkach činnosti odborov.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v dvoch ZO v Zariadeniach pre seniorov a DSS v Žiline, návšteva bude zameraná na činnosť ZO v týchto zariadeniach, kolektívne vyjednávanie, spoluprácu s vedením organizácie, stabilizáciu členskej základne...


►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania KZ vo FN Žilina.

19. apríl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli dvojdňového rokovania Výkonného výboru EPSU. Do programu bolo zaradených štrnásť okruhov tém. Medzi ne sú zaradené aj personálne, finančné otázky, ale aj prierezové informácie o činnosti EPSU od novembrového rokovania výboru. Výhľadové smery pre činnosť v regióne strednej a východnej Európy.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková a p. M. Serbín sa zúčastnia v popoľudňajších hodinách rokovania v NsP v Žiari nad Hronom. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia odborovej organizácie z nemocnice v Banskej Štiavnici.

18. apríl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní mimoriadneho rokovania Predstavenstva KOZ SR. Diskutovanou témou bude aktuálne plánovaná protestná akcia OZŠaV na Slovensku na utorok 19. apríla 2016.

15. apríl 2016

 

Akčný deň svetového zdravia 2016.


►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu v ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš a v Nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.


14. apríl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici. Na zasadanie sú pozvaní aj minister zdravotníctva SR, predseda zdravotníckeho výboru NR SR a prezident Asociácie nemocníc Slovenska. Rokovania sa zúčastnia aj riaditeľky odborov vzdelávania z MZ SR a MZ ČR. Tlačové vyhlásenie.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v popoludňajších hodinách stretnutia členov základnej odborovej organizácie pri MZ SR v Bratislave.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní v Martine rokovania výboru pri ÚPSVR SR.

13. apríl 2016 ►Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať okrem iného aj prípravou kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017. Diskutovať sa bude o návrhu KOZ SR k rokovaniam so zamestnávateľmi o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Vyhodnotí sa správa o odborovej kontrole nad BOZP za rok 2015 a odznejú informácie o príprave dokumentov na VIII. zjazd KOZ SR.

7. apríl 2016

 

TASR - Zdravotnícki odborári vyzvali vládu SR, aby riešila nedostatok peňazí v rezorte.


VYHLÁSENIE delegátov Konferencie základných odborových organizácií SOZ ZaSS.


►Dnes od 9.30 h sa koná v Dome odborov Konferencia predsedov základných odborových organizácií združených v SOZ ZaSS. Na Konferenciu o 12.00 h  zavíta aj minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker a štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Branislav Ondruš. Predpokladané ukončenie rokovania je plánované na 14.00 h.


6. apríl 2016

 

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú na MPSVR SR s riaditeľkou odbou rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti Ing. O. Pietruchovou. Diskutovanou témou bude realizácia projektu rodina a práca v rámci nášho odborového zväzu.


►Od 13.00 h začína v zasadačke zväzu 6. rokovanie Výkonného výboru. Do programu boli zaradené aj návrhy nášho zväzu do programového vyhlásenia novej vlády SR, ktoré boli prezentované členom vlády SR na osobných rokovaniach a sú dostupné na našej stránke v dňoch, kedy sa uskutočnili. Ďalej sa bude diskutovať o príprave zajtrajšej Konferencie predsedov ZO, ktorá sa uskutoční v Dome odborov od 9.30 h v kinosále na prvom poschodí. Prerokujú sa aj aktuálne žiadosti o sociálnu pomoc, ale aj zabezpečenie účasti odborárov z nášho zväzu na 1. májovom stretnutí občanov v Budatínskom parku v Žiline. V programe rokovania sú i ďalšie oblasti našej činnosti a  príprava stretnutia s českými kolegami z OS ZaSP ČR v Prahe.

4. apríl 2016

 

►Minister zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker prisľúbil svoju prítomnosť na časti rokovania Konferencie predsedov ZO vo štvrtok okolo 12.00 h. Po svojom príchode sa prihovorí k účastníkom rokovania.


►Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav Ondruš, vyjadril ochotu zúčastniť sa časti rokovania Konferencie. Presný príchod ešte spresní v stredu. Štátny tajomník sa v súčasnej pozícii bude venovať aj oblasti poskytovania služieb občanom a problematike zariadení sociálnych služieb.


1. apríl 2016

 

Dávame Vám do pozornosti rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, ktoré sa bude konať 7. apríla 2016 o 9.30 h v Dome odborov ISTROPOLIS, Trnavské mýto 1, Bratislava. POZVÁNKA.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes stretne s ministrom zdravotníctva JUDr. Ing. Tomášom Druckerom na MZ SR. Cieľom stretnutia je prezentácia návrhov nášho zväzu do pripravovaného Programového vyhlásenia vlády SR. Ďalej predseda bude informovať ministra o prioritách v riešení problematiky zdravotníctva z pohľadu zväzu. Návrhy SOZ ZaSS...