www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2016
28. júl 2016 2 mld. na ľudské zdroje.....
27. júl 2016  Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia na MZ SR rozporového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou...
21. júl 2016 ► List poslancom VÚC, v ktorom zástupcov VÚC ako zriaďovateľov  žiadame o primerané ohodnotenie ťažkej a náročnej práce zamestnancov zariadení sociálnych služieb a úrovne poskytovaných služieb klientom pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu pre tieto zariadenia.
19. júl 2016 ►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastnila KV v nemocnici v Považskej Bystrici. Rokovalo sa o ustanoveniach KZ vyššieho stupňa podpísanej s ANS.
15. júl 2016 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní na zasadnutí Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
14. júl 2016 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na zasadnutí komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine a pracovného stretnutia so zástupcami Výboru ZO pri DSS  a ZpS v Martine.

13. júl 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 518. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 13.-14.7.2016 v budove Európskej komisie. V programe dvojdňového rokovania je zaradených trinásť stanovísk k opatreniam, oznámeniam a nariadeniam EP a ER. V úvode Plenárnej schôdze vystúpi splnomocnenec vlády SR Ivan Korčok s prezentovaním priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Diskutovať sa bude aj so Sandrom Gozim štátnym tajomníkom Talianskej vlády povereným európskymi záležitosťami o budúcnosti hospodárskej a menovej únie. Margrethe Vestager, členka EK zodpovedná za hospodársku súťaž vystúpi so svojou prezentáciou vo štvrtok v doobedňajších hodinách s pohľadom na vývoj európskej politiky v tejto oblasti. Jedno zo prerokovávaných stanovísk je zamerané na ochranu udržateľnosti pracovných miest v Európe.


► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ na KOZ SR v Bratislave k návrhu minimálnej mzdy pre rok 2017.


8. júl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 7. Summitu Regiónov a miest ako člen EHSV za skupinu II. zástupcov zamestnancov zo SR. Rokovanie sa uskutoční v novej budove SND v dňoch 8.-9. júla 2016. Diskutovaný bude aj význam investícií do infraštruktúry a podnikania a hlavné obavy miestnej úrovne v tejto súvislosti. Nemenej dôležitá bude oblasť diskusie na tému: Ako sprístupniť Európske fondy v regiónoch a mestách. Na dvojdňovom rokovaní sa zúčastnia viacerí zahraniční rečníci.
6. júl 2016  Dávame Vám do pozornosti list, ktorý podpísali zástupcovia OZ združených v EPSU zo SR. Poslali sme ho na naše ministerstvá, na našich europoslancov a na EPSU na vedomie. "NIE CETA".