www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2017

24. august 2017

 

►Dnes od 8.30 h bude rokovať VV SOZ ZaSS v Bratislave. Členovia VV mimo iného prerokujú plnenie rozpočtu zväzu za prvý polrok 2017. Prerokujú žiadosti o sociálnu pomoc zo základných organizácií, tiež sa budú zaoberať prípravou školení nových funkcionárov a oboznámia sa so zmenami na Úrade zväzu realizovanými v ostatnom období. 

►V popoludňajších hodinách sa stretne predseda zväzu Mgr. A. Szalay s gen. tajomníkom EPSU Janom W. Goudriaanom. Stretnutie sa uskutoční na základe požiadania predstaviteľa EPSU, ktorý bude na oficiálnej návšteve SR a stretne sa aj s prezidentom KOZ SR Ing. Jozefom Kollárom a predsedníčkou OZ Sloves JUDr. Máriou Mayerovou.

23. august 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa uskutoční v hoteli Regia. V programe rokovania je zaradených viacero aktuálnych tém. Dôležitá diskusia bude o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, ale aj o postupe pri uzatváraní KZVS pre ŠS a VS na rok 2018. Prerokuje sa text odborného usmernenia k realizácii záväzku zamestnávateľov v Memorande pre rok 2017 na obdobie september až december, čím je valorizácia funkčných platov o 2% podpísaná zmluvnými stranami s KZVS pre rok 2017. Usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

21. august 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretnú od 13.00 h v B. Bystrici s JUDr. S. Kolesárovou v komore exekútorov na konzultácii o riešení platobného príkazu.

17. august 2017

►Dnes od 9.00 h sa na pôde SOZ ZaSS uskutoční výberové konanie na obsadenie miesta sekretárky zväzu.

16. august 2017 POZVÁNKA na školenia pre novozvolených funkcionárov ZO a NÁVRATKA na školenie.

15. august 2017

 

►Dnes od 9.00 h sa na pôde SOZ ZaSS uskutoční výberové konanie na obsadenie miesta zväzového právnika. 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa od 14.00 h zúčastní na Ministerstve zdravotníctva SR rozporového konania k Návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. august 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Bôrik rokovania HSR SR. V programe je zaradených celkom 22 návrhov noviel zákonov, 2 správy o lesnom hospodárstve, o poľnohospodárstve a potravinárstve a návrh na úpravu minimálnej mesačnej mzdy na rok 2018. Rokovanie sa začína o 10.00 h.

10. august 2017

 

►Na pôde KOZ SR sa uskutoční od 10.00 h príprava stanovísk Konfederácie k materiálom k prerokovaniu HSR SR dňa 14. 8. 2017. Za náš zväz sa prípravy zúčastnia predseda zväzu, podpredsedníčka zväzu a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová.

9. august 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia od 13.00 h ďalšieho kola vyjednávania KZ v Nemocnici v Zlatých Moravciach. 

8. august 2017

►SOZ ZaSS poriada jubilejný X. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v SOŠ v Starej Turej. Propozície, záväznú prihlášku a mapku nájdete tu>>>>>>>>>>>

3. august 2017 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13.00 h zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR k projektu urgentné príjmy, traumacentrá, prehliadok mŕtvych tiel,....

1. august 2017

VÝZVA FUNKCIONÁROM ZO SOZ ZaSS - ŠTATISTICKÉ TABUĽKY.

Dávame Vám do pozornosti Informáciu o novom koncepte pre Modul erecept v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (ezdravie), ktorú si môže prečítať po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.