www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2017

31. júl 2017

►Oznamujeme Vám, že dnešným dňom bol ukončený pracovný pomer s Mgr. Ľudmilou Pazderovou. Kontaktovať možete  sekretariát zväzu, prípadne predsedu SOZ ZaSS do obsadenia novej pozície po výberovom konaní. 

19. júl 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania sú stanoviská : k Úlohe sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti v rámci nových foriem práce, ale aj stanovisko k Zručnostiam/Novým formám práce. Popoludní sa uskutoční diskusia na tému: Dosah brexitu na občanov EÚ.

14. júl 2017

VÝZVA FUNKCIONÁROM ZO SOZ ZaSS - ŠTATISTICKÉ TABUĽKY.

Budú sa zvyšovať platy v európskych krajinách?

12. júl 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR. Predmetom diskusie bude mimo iného aj Návrh koncepcie odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme predloženom Úradom vlády SR. Prediskutuje sa aj Memorandum o úprave platov pre zamestnancov v r. 2017, podpísanom pri KZVS na tento rok. STANOVISKO KOZ SR.

►Od 11.00 h sa zídu v malej zasadačke na II. poschodí, na Odborárskom nám. zástupcovia Nevýrobných odborových zväzov, ktorí sa budú zaoberať problematikou koncepcie odmeňovania, ale aj postupom pri plnení textu Memoranda ku KZVS od septembra do decembra 2017. Za zväz sa rokovania zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

10. júl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní ďalšieho stretnutia pracovnej skupiny k zákonu o sociálnych službách, ktorá sa uskutoční na MPSVR SR od 12.00 h v zasadacej miestnosti č. 117.

►Právnička zväzu JUDr. B. Ďuranová sa zúčastní pracovného stretnutia k projektu Záchranná zdravotná služba – efektivita, ktoré sa uskutoční od 13.00 h  na  pôde MZ SR  v zasadacej  miestnosti č. 119.

4. júl 2017

►V dňoch 5. - 6. 7. 2017 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní rokovania 527. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. V programe je zaradených 24 stanovísk k nariadeniam, smerniciam a odporúčaniam Rady EÚ, EK a EP. Hosťom bude aj maltská ministerka pre európske záležitosti a rovnosť pani Helena Dalli a vo štvrtok hlavný vyjednávač pre vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier. Bude informovať o aktuálnom stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ. Diskusie o prioritách estónskeho predsedníctva Rady EÚ sa zúčastní osobitný zástupca estónskeho predsedníctva pri európskych inštitúciách Matti Maasikas.

3. júl 2017 ►Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Informačného bulletinu č. 25, štatistiku za I. Q. 2017 priemerných miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení ako aj informáciu pre predsedov, ktorú si môžete prečítať po prihlásení.