www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2018

31. január 2018

► Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 13.00 h zúčastní pracovného stretnutia zástupcov zamestnancov v UN Bratislava s generálnym  riaditeľom Ing. Jurajom Kovácsom, MBA.

30. január 2018

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 30. januáru 2018. Zoznam si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu v časti Informácie pre predsedov.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa stretnú od 14.30 h na pôde NR SR s predsedom výboru pre zdravotníctvo NR SR MUDr. Š. Zelníkom. Diskutovať budú o aktuálnych otázkach v legislatíve a finančnom zabezpečení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

29. január 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 12.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje Predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.12. 2017.

►Od 14.00 h sa na pôde NOÚ v Bratislave uskutoční kolektívne vyjednávanie Dodatku č.10 ku KZVS s AŠN SR. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu  Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi.

25. január 2018 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní Výboru SOC EHSV v Bruseli.
24. január 2018 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 9.00 h zúčastnia Rady predsedov KOZ SR, ktorá sa bude konať v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

22. január 2018

►Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Nemocnici v Skalici.

17. január 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania 531. plenárnej schôdze EHSV a zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov. V programe je aj vystúpenie Miguela Ariasa Caňete, člena EK zodpovedného za oblasť klímy a energetiky a bulharského ministra práce a sociálnej politiky Bisera Petkova. Bulharsko je v tomto polroku predsedajúcou krajinou. V programe je dvanásť stanovísk EHSV k opatreniam a smerniciam.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastní od 10.00 h rokovania Právnej komisie na KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať Zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v súčasnosti v MPK.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní v NOÚ na Klenovej v Bratislave ďalšieho kola vyjednávania podnikovej KZ.

16. január 2018

►Dávame Vám do pozornosti Štatistiku za 2. polrok 2017, ktorú si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu ako aj v januárovom čísle Informačného bulletinu.

15. január 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastnia stretnutia so zástupcami zamestnancov v Ústave TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Prerokujú zámery fungovania ZO a získavanie nových členov. Od 14.00 h sa zúčastnia schôdze zamestnancov v Sanatóriu v Tatranskej Kotline, kde v rámci metodickej pomoci budú diskutovať o kolektívnom vyjednávaní a tvorbe KZ v ich zariadení.

12. január 2018

►Dnes sa na MPSVR SR uskutoční od 8.30 h rokovanie zástupcov SOZ ZaSS s Jozefom Tomanom vo veci prerokovania zásadných pripomienok zväzu k novelizácii ZP, ktorá bola predložená skupinou poslancov NR SR a je v súčasnosti pred druhým čítaním v NR SR.

11. január 2018

►Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 1 ku KZVS medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS, ktorý bol podpísaný 21. 12. 2017, ako aj aktuálny zoznam členov ANS. Uvedené dokumenty si môžete prečítať na webovej stránke zväzu po prihlásení ako aj v januárovom čísle Informačného bulletinu.

10. január 2018 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

8. január 2018

Stanovisko Národného centra zdravotníckych informácií k elektronickým preukazom zdravotníckych pracovníkov. 

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.

 >  HORE  <