www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
BOZP

 

Inšpektor BOZP Ing. Michal GEDAJ, tel.: 02/502 40 253, e-mail: gedaj@sozzass.sk

ROK 2019

2. október 2019 - Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP sa bude konať 18.11.2019 v Banskej Bystrici, 19.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave. POZVÁNKA a NÁVRATKA na školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP.


1. október 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 2.-3. októbra 2019 v Univerzitnej nemocnici Bratislava, pracovisko Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, v Bratislave.


24. september 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 25.-26. septembra 2019 v Univerzitnej nemocnici Bratislava, pracovisko Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, v Bratislave.


18. september 2019 - Práca s bremenami zamestnancov pracujúcich v priamom kontakte s klientom.


4. september 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 9.-10. septembra 2019 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou, a. s. v Skalici a v dňoch 11.-12. septembra 2019 v Nemocnici s poliklinikou Myjava.


19. august 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 19.-20. augusta 2019 v Centre sociálnych služieb v Poprade a v dňoch 21.-22. augusta 2019 v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni.


8. august 2019 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.


1. august 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 1.-2. augusta 2019 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne a v dňoch 5.-6. augusta 2019 v CSS Orava v Tvrdošíne.


29. júl 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 29.-30. júla 2019 v DSS Senium v Banskej Bystrici.


10. júl 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 15.-16. júla 2019 vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš a v dňoch 17.-18. júla 2019 vo Všeobecnej nemocnici Rimavská Sobota.


1. júl 2019 ​ - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 1.-3. júla 2019 vo  Fakultnej nemocnici v Trnave.


24. jún 2019 - Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 27.-28. júna 2019 v zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.


19. jún 2019 - Z dôvodu, že denne dostávame na Úrad SOZ ZaSS otázky týkajúce sa záťaže tepla na pracoviskách a pitného režimu, preto sa rozhodol OZ poskytnúť údaje, ktoré môžu naši funkcionári využiť pri jednaní so zamestnávateľom. Záťaž teplom a chladom a pitný režim.


 14. jún 2019 - Inšpektor BOZP vykoná základnú kontrolu v oblasti BOZP v dňoch 17.-18. júna 2019 v ZSS Lipka v Lipovej a v dňoch 20.-21. júna 2019 v ZSS Baracha v Bardoňove.


13. jún 2019 - Inšpektor BOZP sa dňa 19. júna 2019 zúčastni seminára na tému: "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky". Seminár sa bude konať v hoteli SAFFRON v Bratislave.


3. jún 2019 - Inšpektor BOZP sa zúčastní schôdze zamestnancov a vykoná kontrolu v oblasti BOZP dňa 3. júna 2019 v Centre sociálnych služieb - Dúhový sen v Kalinove. Dňa 4. júna 2019 poskytne metodickú pomoc a vykoná tematickú kontrolu v oblasti BOZP v Michalovskom dome seniorov v Michalovciach, tiež poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO SOZ ZaSS pri Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru a. s. Michalovce.


29. máj 2019 – Inšpektor BOZP sa v dňoch 29.-31. mája 2019  zúčastní v hoteli Sorea Trigan Štrbské Pleso vzdelávacieho seminára Inšpektorov BOZP.


23. máj 2019 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 23.-24. mája 2019 v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach a dňa 28. mája 2019 v Zariadení sociálnych služieb BORINKA v Nitre.


7. január 2019 -  Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 21.-23. januára 2019 v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove a  v dňoch 23.-25. januára 2019 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. 


ROK 2018

3. december 2018 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 5.-7. decembra 2018 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.


19. november 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 22.-23. novembra 2018 v Nemocnici Alexandra Wintera, n. o.,v Piešťanoch.


15. november 2018

►Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2018. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS) . Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 12.12.2018 na adresu Úradu SOZ ZaSS.


2. november 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 5.-7. novembra 2018 v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb, a. s., v Banskej Bystrici a  v dňoch 7.-9. novembra 2018 v Detskej fakultnej NsP v Banskej Bystrici.


3. september 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 10.-11. septembra 2018 v CSS Zátišie v Snine, v dňoch 12.-13. septembra 2018 v Domove v Poloninách v Novej Sedlici, v dňoch 13.-14.  septembra 2018 v Detskom domove v Remetských Hámroch.


9. júl 2018 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej kontroly BOZP dňa 11. júla 2018  v CSS - AVE Dubnica nad Váhom.


4. jún 2018 – Inšpektor BOZP sa v dňoch 6.-8. júna 2018 zúčastní v hoteli Sorea Trigan Štrbské Pleso školenia Inšpektorov BOZP.


9. máj 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 9.-11. mája 2018 vo Fakultnej nemocnici v Žiline, v dňoch 17.-18. mája 2018 previerky BOZP v Detskom domove Studienka v Bratislave, v dňoch 28.-30. mája 2018 previerky BOZP v NsP Štefana Kukuru, a. s., Michalovce, v dňoch 30.-31. mája 2018 previerky BOZP v Psychiatrickej nemocnici, n. o., Michalovce a v dňoch 31. mája - 1. júna 2018 v Michalovskom dome seniorov v Michalovciach.


3. apríl 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 11.-12. apríla 2018 v Zariadení sociálnych služieb "Môj domov" v Topoľčanoch v dňoch 12.-13. apríla 2018 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb "V Kaštieli" v Horných Obdokovciach.


21. marec 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 26.-27. marca 2018 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.


5. marec 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 12.-13. marca 2018 v Centre sociálnych služieb LÚČ v Pruskom, dňa 13. marca 2018 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom a v dňoch 15.-16. marca 2018 previerky BOZP v Záchrannej zdravotnej službe Bratislava.


1. marec 2018 USMERNENIE MPSVR SR k oboznamovaniu zamestnancov –neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.


2. február 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 12.-13. februára 2018 vo Všeobecnej Nemocnici s poliklinikou Levoča, a. s., v dňoch 14.-15. februára 2018 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb, n. o. v Spišskom Štvrtku, v dňoch 15.-16. februára 2018 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, a. s. v Spišskej Novej Vsi a v dňoch 26.-28. februára 2018 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, n. o. Revúca.


15. január 2018 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - KOZ SR