www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
B O Z P

 

Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci.

  Zväzový inšpektor BOZP
na Úrade SOZ ZaSS
Ing. Vincent JANOŠŤÁK

kontakt: janostak@sozzass.sk
tel.: 02/ 50 24 02 58


 

2017

 

29. november 2017 - Vážená pani predsedníčka,vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazov (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2017. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS) . Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich aj priamo poslať do 12.12.2017 na  e-mailovú adresu: janostak@sozzass.sk.


20. november 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 20.-24. novembra 2017 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici, spol. s r. o., v  Krompachoch a v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Subsídium v Rožňave.


2. november 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 6.-7. novembra 2017 zúčastní previerky BOZP v Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizoviciach.


2. október 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 9.-11. októbra 2017 zúčastní previerky BOZP v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach, v dňoch 12.-13. októbra 2017 previerky BOZP v ARCUS-špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov DSS v Košiciach a v dňoch 25.-27. októbra 2017 zúčastní XXVIII. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.


19. september 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. septembra 2017 zúčastní previerky BOZP v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach a  v dňoch 28.-29. septembra 2017 previerky BOZP v Detskom domove v Košiciach.


4. september 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. septembra 2017 zúčastní previerky BOZP v NsP vo Vranove nad Topľou a  v dňoch 13.-14. septembra 2017 previerky BOZP v NsP v Spišskej Novej Vsi.


3. júl 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 17.-18. júla 2017 zúčastní previerky BOZP v NsP sv. Jakuba, n. o. v Bardejove, v dňoch 19.-20. júla 2017 previerky BOZP v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni,v dňoch 20.-21. júla 2017 previerky BOZP v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. v Kežmarku.


1. jún 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. júna 2017 zúčastní previerky BOZP v Detskej ozdravovni Železnô v Partizánskej Lupči a v dňoch 7.-9. júna 2017 školenia Inšpektorov BOZP v Liptovskom Jáne.


9. máj 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 15.-17. mája 2017 zúčastní previerky BOZP vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, a. s. v Levoči, v dňoch 18.-19. mája 2017 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku, v dňoch 22.-24. mája 2017 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s. v Trebišove, v dňoch 25.-26. mája 2017 previerky BOZP v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci.


3. apríl 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 6.-7. apríla 2017 zúčastní previerky BOZP v Detskom domove SLNIEČKO v Skalici, v dňoch 10.-11. apríla 2017 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb FENIX v Leviciach, v dňoch 11.-12. apríla 2017 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb JESEŇ ŽIVOTA spojený DD a DSS v Leviciach, v dňoch 18.-19. apríla 2017 previerky BOZP v Michalovskom domove seniorov v Michalovciach, v dňoch 20.-21. apríla 2017 previerky BOZP v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach.


8. marec 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13.-14. marca 2017 zúčastní previerky BOZP v DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, v dňoch 15.-16. marca 2017 previerky BOZP v Domove dôchodcov Dolné Saliby, v dňoch 16.-17. marca 2017 previerky BOZP v Patria - Domov dôchodcov v Galante, v dňoch 30.-31. marca 2017 previerky BOZP v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.


1. február 2017 - Inšpektor BOZP sa  v dňoch 6.-8. februára 2017 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici Alexandra Wintera, n. o. v Piešťanoch, v dňoch 14.-16. februára 2017  previerky BOZP v CSS LÚČ Pruské a v CSS AVE Dubnica nad Váhom, v dňoch 27. februára - 3. marca 2017 previerky BOZP vo FN Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor, n. o.


20. január 2017 - Inšpektor BOZP sa  v dňoch 25.-27. januára 2017 zúčastní previerky BOZP vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.


 > HORE <


2016

2. november 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 8.-9. novembra 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocniciach s poliklinikami, n. o. v Leviciach, dňa 11. novembra 2016 previerky BOZP v Kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, v dňoch 21.-22. novembra 2016  previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, n. o. v Brezne a v dňoch 24.-25. novembra 2016  v Národnom centre zdravotníckych informácií v Bratislave.


21. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 27.-28. októbra 2016  zúčastní previerky BOZP v Detskom domove a DSS pre deti v Martine.


20. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 24.-26. októbra 2016 zúčastní XXVII. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.


7. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 10.-12. októbra 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, n. o. vo Svidníku a  v dňoch 13.-14. októbra 2016 previerky BOZP v Zariadení pre seniorov NÁRUČ v Prešove.


8. september 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 19.-21. septembra 2016 zúčastní previerky BOZP v NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica, n. o. vo Vranove nad Topľou a v dňoch 22.-23. septembra 2016 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom a v dňoch 26.-28. septembra 2016 previerky BOZP v NsP sv. Jakuba, n. o. a v DSS DÚHA v Bardejove.


6. september 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12.-13. septembra 2016 zúčastní previerky BOZP v neziskovej organizácií VITALITA v Lehniciach a v dňoch 13.-14. septembra 2016 previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach.


22. august 2016 - Inšpektor BOZP sa dňa 26. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v DD a DSS pre dospelých v Seredi.


15. august 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 18.-19. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave.


 1. august 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch.


11. júl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 20.-21. júla 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA, Tylová 21 v Bratislave.


8. júl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. júla 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti HESTIA v Pezinku.


24. máj 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. mája 2016 zúčastní školenia inšpektorov v Liptovskom Jáne.


15. máj 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-18. mája 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, a. s. v Spišskej Novej Vsi a v dňoch 18.-19. mája 2016 previerky BOZP v Domove Dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.


25. apríl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. apríla 2016 zúčastní celoslovenského seminára - BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi. Seminár sa bude konať v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese. Na seminári budú účastníci oboznámení s aktuálnymi zmenami v právnych a ostatných predpisoch v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, s riešením konkrétnych prípadov v praxi. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, hygieny a pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.


14. apríl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 14.-15. apríla 2016 zúčastní previerky BOZP v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a v dňoch 18.-20. apríla 2016 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.


16. marec 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-17. marca 2016 zúčastní previerky BOZP v Liečebnom ústave Dominant v Dudinciach a 18. marca 2016 následnej previerky v Kúpeľoch a.s. Dudince.

29. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 2.-4. marca 2016 zúčastní následnej previerky BOZP vo Všeobecnej nemocnici Forlife n.o. Komárno.


16. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-17. februára 2016 zúčastní previerky BOZP v DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec a v dňoch 18.-19. februára 2016 previerky BOZP v DSS Humánum v Zavare.


4. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 4.-5. februára 2016 zúčastní previerky BOZP v DSS Plavecké Podhradie a v dňoch 8. - 9. februára 2016 previerky BOZP v DSS Horný Bar.


25. január 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25. - 27. januára 2016 zúčastní previerky BOZP vo FNsP Nové Zámky v dňoch 28. - 29. januára 2016 previerky BOZP v Mestskej poliklinike v Šuranoch.


 > HORE <


2015

3. november 2015Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. novembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov "Patria" v Galante a v dňoch 18.-20. novembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

13. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 19.-21. októbra 2015 zúčastní XXVI. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.

12. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13.-14. októbra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Zariadení pre seniorov a DSS Dolný Kubín a v dňoch 15.-16. októbra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Oravskej poliklinike Námestovo.

2. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. októbra 2015  zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov Dolné Saliby.

7. septembra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 8. - 9. septembra 2015 zúčastní previerky BOZP v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch a v dňoch 10. - 11. septembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Detskom domov a Domove sociálnych služieb v Martine.

7. augusta 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12. - 14. augusta 2015 zúčastní previerky BOZP vo FN v Trnave.

17. júla 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 21. - 23. júla 2015 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach a 24. júla 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Slovenských liečebných kupeľoch v Turčianskych Tepliciach.

18. júna 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 23. - 25. júna 2015 zúčastní previerky BOZP v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., v Zlatých Moravciach.

3. júna 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 3. - 5. júna 2015 zúčastní školenia inšpektorov v Liptovskom Jáne.

28. apríl 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 28. - 30. apríla 2015 zúčastní XXVIII. Celoslovenského seminára BOZP na Štrbskom plese.

13. apríl 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 15. - 16. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Likava - Centre sociálnych služieb Likavka. 

10. apríl 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 13. - 14. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Centre sociálnych služieb Orava, Medvedzie 136. 

27. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 1. - 2. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul., Bratislava

25. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 30. - 31. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v Domove Jesene života, Bratislava.

13. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 19. - 20. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany.

27. február 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 2. - 3. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v DSS Pohorelská Maša.

16. február 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16. - 20. februára 2015 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici Dr.V.Alexandra, n.o., v Kežmarku a v Špecializovanom liečeb. ústave MARÍNA, š.p. Kováčová.

4. február 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 4. - 6. februára 2015 zúčastní previerky BOZP v NsP Brezno, n.o.


 > HORE <


 

2014

 

8. december 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej previerky BOZP v dňoch 8. decembra - 9. decembra 2014 v NsP Považská Bystrica.

29. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 30. októbra - 31. októbra 2014 v Slovenských liečebných kupeľoch Turčianské Teplice.

22. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej previerky BOZP 22. októbra 2014 v Kúpeľoch Bojnice, a. s., a v dňoch 23. októbra - 24. októbra 2014 v Kúpeľoch Trenčianské Teplice, a. s.

6. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 6. októbra - 7. októbra 2014 v Kysuckej NsP v Čadci a v dňoch 8. októbra - 9. októbra 2014 v Nemocnici v Poprade.

19. august 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 19. augusta - 21. augusta 2014 v ZpS a DSS, Karpatská 6 a 8, 9 v Žiline.

5. august 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 5. augusta - 6. augusta 2014 v BARACHA ZSS Bardoňovo a v dňoch 7. augusta - 8. augusta 2014 v KAMILKA ZSS Maňa.

21. júl 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 21. júla - 23. júla 2014 v NsP Levice a v dňoch 24. júla - 25. júla 2014 vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš.

10. jún 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11. júna - 13. júna 2014 zúčastní previerky BOZP v Kúpeľoch LÚČKY.

21. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 21. mája - 23. mája 2014 zúčastní školenia Inšpektorov BOZP v Liptovskom Jáne. Informácia zo školenia.

13. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13. mája - 15. mája 2014 zúčastní následnej previerky BOZP v NsP Š. Kukuru, a. s. Michalovce.

5. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5. mája - 7. mája 2014 zúčastní XXV. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.

9. apríl 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 9. apríla - 11. apríla 2014 zúčastní previerky BOZP vo FORLIFE nemocnici v Komárne.

10. marec 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 10. marca - 12. marca 2014 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku a 13. marca - 14. marca 2014 v DSS Giraltovce.

25. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25. februára - 27. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v  Ľubovnianskej nemocnici, n. o. Stará Ľubovňa.

12. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12. februára - 14. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v Hornooravskej NsP Trstená.

6. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 6. februára - 7. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v Dunaj, zariadenie sociálnych služieb, Kováčov.

22. január 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 22. januára - 24. januára 2014 zúčastní previerky BOZP v NsP Kráľovský Chlmec.


 > HORE <