www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
B O Z P

 

Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci.

  Zväzový inšpektor BOZP
na Úrade SOZ ZaSS
Ing. Vincent JANOŠŤÁK

kontakt: janostak@sozzass.sk
tel.: 02/ 50 24 02 46

AKTUÁLNY zákon o BOZP (účinný od 1.8.2015)
 >>>> PDF
AKTUÁLNY zákon o BOZP (účinný od 1.8.2014)
>>>> PDF
AKTUÁLNY zákon o BOZP (účinný od 1.1.2014)
>>>> PDF
Zákon o BOZP (účinný od 1.7.2013)
>>>> PDF
Zákon o BOZP (účinný od 1.1.2012)
>>>> PDF
Online aktuálna verzia predpisu: Online aktuálna verzia predpisu

Užitočný link >>> Národný inšpektorát práce  >>>

2017

 

19. september 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. septembra 2017 zúčastní previerky BOZP v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach a  v dňoch 28.-29. septembra 2017 previerky BOZP v Detskom domove v Košiciach.


4. september 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. septembra 2017 zúčastní previerky BOZP v NsP vo Vranove nad Topľou a  v dňoch 13.-14. septembra 2017 previerky BOZP v NsP v Spišskej Novej Vsi.


3. júl 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 17.-18. júla 2017 zúčastní previerky BOZP v NsP sv. Jakuba, n. o. v Bardejove, v dňoch 19.-20. júla 2017 previerky BOZP v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni,v dňoch 20.-21. júla 2017 previerky BOZP v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. v Kežmarku.


1. jún 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. júna 2017 zúčastní previerky BOZP v Detskej ozdravovni Železnô v Partizánskej Lupči a v dňoch 7.-9. júna 2017 školenia Inšpektorov BOZP v Liptovskom Jáne.


9. máj 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 15.-17. mája 2017 zúčastní previerky BOZP vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, a. s. v Levoči, v dňoch 18.-19. mája 2017 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku, v dňoch 22.-24. mája 2017 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s. v Trebišove, v dňoch 25.-26. mája 2017 previerky BOZP v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci.


3. apríl 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 6.-7. apríla 2017 zúčastní previerky BOZP v Detskom domove SLNIEČKO v Skalici, v dňoch 10.-11. apríla 2017 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb FENIX v Leviciach, v dňoch 11.-12. apríla 2017 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb JESEŇ ŽIVOTA spojený DD a DSS v Leviciach, v dňoch 18.-19. apríla 2017 previerky BOZP v Michalovskom domove seniorov v Michalovciach, v dňoch 20.-21. apríla 2017 previerky BOZP v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach.


8. marec 2017 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13.-14. marca 2017 zúčastní previerky BOZP v DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, v dňoch 15.-16. marca 2017 previerky BOZP v Domove dôchodcov Dolné Saliby, v dňoch 16.-17. marca 2017 previerky BOZP v Patria - Domov dôchodcov v Galante, v dňoch 30.-31. marca 2017 previerky BOZP v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.


1. február 2017 - Inšpektor BOZP sa  v dňoch 6.-8. februára 2017 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici Alexandra Wintera, n. o. v Piešťanoch, v dňoch 14.-16. februára 2017  previerky BOZP v CSS LÚČ Pruské a v CSS AVE Dubnica nad Váhom, v dňoch 27. februára - 3. marca 2017 previerky BOZP vo FN Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor, n. o.


20. január 2017 - Inšpektor BOZP sa  v dňoch 25.-27. januára 2017 zúčastní previerky BOZP vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.


 > HORE <


2016

2. november 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 8.-9. novembra 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocniciach s poliklinikami, n. o. v Leviciach, dňa 11. novembra 2016 previerky BOZP v Kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, v dňoch 21.-22. novembra 2016  previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, n. o. v Brezne a v dňoch 24.-25. novembra 2016  v Národnom centre zdravotníckych informácií v Bratislave.


21. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 27.-28. októbra 2016  zúčastní previerky BOZP v Detskom domove a DSS pre deti v Martine.


20. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 24.-26. októbra 2016 zúčastní XXVII. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.


7. október 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 10.-12. októbra 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, n. o. vo Svidníku a  v dňoch 13.-14. októbra 2016 previerky BOZP v Zariadení pre seniorov NÁRUČ v Prešove.


8. september 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 19.-21. septembra 2016 zúčastní previerky BOZP v NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica, n. o. vo Vranove nad Topľou a v dňoch 22.-23. septembra 2016 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom a v dňoch 26.-28. septembra 2016 previerky BOZP v NsP sv. Jakuba, n. o. a v DSS DÚHA v Bardejove.


6. september 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12.-13. septembra 2016 zúčastní previerky BOZP v neziskovej organizácií VITALITA v Lehniciach a v dňoch 13.-14. septembra 2016 previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach.


22. august 2016 - Inšpektor BOZP sa dňa 26. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v DD a DSS pre dospelých v Seredi.


15. august 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 18.-19. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave.


 1. august 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. augusta 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch.


11. júl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 20.-21. júla 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA, Tylová 21 v Bratislave.


8. júl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11.-12. júla 2016 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti HESTIA v Pezinku.


24. máj 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. mája 2016 zúčastní školenia inšpektorov v Liptovskom Jáne.


15. máj 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-18. mája 2016 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, a. s. v Spišskej Novej Vsi a v dňoch 18.-19. mája 2016 previerky BOZP v Domove Dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.


25. apríl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25.-27. apríla 2016 zúčastní celoslovenského seminára - BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi. Seminár sa bude konať v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese. Na seminári budú účastníci oboznámení s aktuálnymi zmenami v právnych a ostatných predpisoch v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, s riešením konkrétnych prípadov v praxi. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, hygieny a pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.


14. apríl 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 14.-15. apríla 2016 zúčastní previerky BOZP v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a v dňoch 18.-20. apríla 2016 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.


16. marec 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-17. marca 2016 zúčastní previerky BOZP v Liečebnom ústave Dominant v Dudinciach a 18. marca 2016 následnej previerky v Kúpeľoch a.s. Dudince.

29. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 2.-4. marca 2016 zúčastní následnej previerky BOZP vo Všeobecnej nemocnici Forlife n.o. Komárno.


16. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16.-17. februára 2016 zúčastní previerky BOZP v DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec a v dňoch 18.-19. februára 2016 previerky BOZP v DSS Humánum v Zavare.


4. február 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 4.-5. februára 2016 zúčastní previerky BOZP v DSS Plavecké Podhradie a v dňoch 8. - 9. februára 2016 previerky BOZP v DSS Horný Bar.


25. január 2016 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25. - 27. januára 2016 zúčastní previerky BOZP vo FNsP Nové Zámky v dňoch 28. - 29. januára 2016 previerky BOZP v Mestskej poliklinike v Šuranoch.


 > HORE <


2015

3. november 2015Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. novembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov "Patria" v Galante a v dňoch 18.-20. novembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

13. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 19.-21. októbra 2015 zúčastní XXVI. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.

12. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13.-14. októbra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Zariadení pre seniorov a DSS Dolný Kubín a v dňoch 15.-16. októbra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Oravskej poliklinike Námestovo.

2. októbra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5.-6. októbra 2015  zúčastní previerky BOZP v Domove dôchodcov Dolné Saliby.

7. septembra 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 8. - 9. septembra 2015 zúčastní previerky BOZP v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch a v dňoch 10. - 11. septembra 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Detskom domov a Domove sociálnych služieb v Martine.

7. augusta 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12. - 14. augusta 2015 zúčastní previerky BOZP vo FN v Trnave.

17. júla 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 21. - 23. júla 2015 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach a 24. júla 2015 sa zúčastní previerky BOZP v Slovenských liečebných kupeľoch v Turčianskych Tepliciach.

18. júna 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 23. - 25. júna 2015 zúčastní previerky BOZP v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., v Zlatých Moravciach.

3. júna 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 3. - 5. júna 2015 zúčastní školenia inšpektorov v Liptovskom Jáne.

28. apríl 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 28. - 30. apríla 2015 zúčastní XXVIII. Celoslovenského seminára BOZP na Štrbskom plese.

13. apríl 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 15. - 16. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Likava - Centre sociálnych služieb Likavka. 

10. apríl 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 13. - 14. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Centre sociálnych služieb Orava, Medvedzie 136. 

27. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 1. - 2. apríla 2015 zúčastní previerky BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul., Bratislava

25. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 30. - 31. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v Domove Jesene života, Bratislava.

13. marec 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 19. - 20. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany.

27. február 2015 Inšpektor BOZP sa v dňoch 2. - 3. marca 2015 zúčastní previerky BOZP v DSS Pohorelská Maša.

16. február 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 16. - 20. februára 2015 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici Dr.V.Alexandra, n.o., v Kežmarku a v Špecializovanom liečeb. ústave MARÍNA, š.p. Kováčová.

4. február 2015 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 4. - 6. februára 2015 zúčastní previerky BOZP v NsP Brezno, n.o.


 > HORE <

2014

 

8. december 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej previerky BOZP v dňoch 8. decembra - 9. decembra 2014 v NsP Považská Bystrica.

29. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 30. októbra - 31. októbra 2014 v Slovenských liečebných kupeľoch Turčianské Teplice.

22. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej previerky BOZP 22. októbra 2014 v Kúpeľoch Bojnice, a. s., a v dňoch 23. októbra - 24. októbra 2014 v Kúpeľoch Trenčianské Teplice, a. s.

6. október 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 6. októbra - 7. októbra 2014 v Kysuckej NsP v Čadci a v dňoch 8. októbra - 9. októbra 2014 v Nemocnici v Poprade.

19. august 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 19. augusta - 21. augusta 2014 v ZpS a DSS, Karpatská 6 a 8, 9 v Žiline.

5. august 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 5. augusta - 6. augusta 2014 v BARACHA ZSS Bardoňovo a v dňoch 7. augusta - 8. augusta 2014 v KAMILKA ZSS Maňa.

21. júl 2014 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 21. júla - 23. júla 2014 v NsP Levice a v dňoch 24. júla - 25. júla 2014 vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš.

10. jún 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 11. júna - 13. júna 2014 zúčastní previerky BOZP v Kúpeľoch LÚČKY.

21. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 21. mája - 23. mája 2014 zúčastní školenia Inšpektorov BOZP v Liptovskom Jáne. Informácia zo školenia.

13. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 13. mája - 15. mája 2014 zúčastní následnej previerky BOZP v NsP Š. Kukuru, a. s. Michalovce.

5. máj 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 5. mája - 7. mája 2014 zúčastní XXV. celoslovenského seminára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.

9. apríl 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 9. apríla - 11. apríla 2014 zúčastní previerky BOZP vo FORLIFE nemocnici v Komárne.

10. marec 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 10. marca - 12. marca 2014 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku a 13. marca - 14. marca 2014 v DSS Giraltovce.

25. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 25. februára - 27. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v  Ľubovnianskej nemocnici, n. o. Stará Ľubovňa.

12. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12. februára - 14. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v Hornooravskej NsP Trstená.

6. február 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 6. februára - 7. februára 2014 zúčastní previerky BOZP v Dunaj, zariadenie sociálnych služieb, Kováčov.

22. január 2014 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 22. januára - 24. januára 2014 zúčastní previerky BOZP v NsP Kráľovský Chlmec.


 > HORE <


 
2013

3. decembra 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 3. decembra - 5. decembra 2013 zúčastní následnej kontroly BOZP vo  FNsP Prešov.

27. novembra 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 27. novembra - 29. novembra 2013 zúčastní previerky BOZP v Trenčianských Tepliciach.

21. novembra 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 21. novembra - 22. novembra 2013 zúčastní previerky BOZP v CSS Sloven Slávnica.

10. novembra 2013 - Dávame Vám do pozornosti ŠKOLENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV pre BOZP: 12.11.2013 v Bratislave, 13.11.2013 v Banskej Bystrici, 14.11.2013 v Košiciach.  POZVÁNKA >>>.

29. októbra 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 29. októbra - 31. októbra 2013 zúčastní celoslovenského Seminára BOZP a OPP.

10. septembra 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 10. septembra - 12. septembra 2013 zúčastní previerky BOZP v Kysuckej NsP Čadca a v DSS a ŠZ Očšadnica.

27. augusta 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 27. augusta - 28. augusta 2013 zúčastní previerky BOZP v "Kreatív" - Zariadení sociálnych služieb Klasov.

20. augusta 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 20. augusta - 21. augusta 2013 zúčastní previerky v Dunaj ZSS Kováčov.

7. augusta 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 7. augusta - 9. augusta 2013 zúčastní previerky BOZP  v Bojniciach.

2. júla 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 2. júla - 4. júla 2013 zúčastní previerky BOZP v NsP v Považskej Bystrici.

12. júna 2013 - Inšpektor BOZP sa v dňoch 12. júna - 14. júna 2013 zúčastní previerky BOZP v Turčianskych Tepliciach.

29. mája - 31. mája 2013 - Doškoľovania odborných inšpektorov  v Liptovskom Jáne sa zúčastní Ing. Janošťák.

22. mája - 24. mája 2013 - Inšpektor BOZP sa zúčastní XXIV. celoslovenského semínára o BOZP a OPP na Štrbskom Plese.

15. apríla - 18. apríla - Inšpektor BOZP sa zúčastní na previerke BOZP vo FNsP J. A. Reimana Prešov.

27. marca - 28. marca - Inšpektor BOZP  sa zúčastní na previerke BOZP v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež v Bratislave.

12. marca - 14. marca - Inšpektor BOZP  sa zúčastní na previerke BOZP v Nemocnici s poliklinikou, n. o., v Kráľovskom Chlmci.

27. februára - 1. marca - Inšpektor BOZP  sa zúčastní na previerke BOZP vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n.o., vo Veľkom Krtíši.

19. -  20. februára  - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v Centre sociálnych služieb - Sloven v Slávnici okres Ilava.

30. - 31. januára - Inšpektor BOZP Ing.Vincent Janošťák vykonal previerku BOZP v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.


 > HORE <


 
2012

20. november - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák v dňoch 21.-22.11.2012 vykoná previerku BOZP vo FNsP v Skalici.

5. november  - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa zúčastní v dňoch 12.-14.11.2012 na XXIII. Celoslovenskom seminári o BOZP na Štrbskom Plese a 15.-16.11. 2012 vykoná previerku BOZP v NsP v Liptovskom Mikuláši.

19. október - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 22.-24.10.2012 zúčastní previerky BOZP v Nemocnici A. Leňa, Humenné a v dňoch 25.-26.10.2012 v Lumen - ŠZ a DSS v Trebišove.

16. október - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 16.-18.10.2012 zúčastní previerky BOZP v Trstenej.

20. august  - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 20.-24.8.2012 zúčastní previerky BOZP v Michalovciach a v Sobranciach.

19. júl  - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 23.-25.7.2012 zúčastní previerky BOZP v Kysuckej NsP v Čadci a 26.-27.7.2012 v DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici.

8. jún - Dávame do pozornosti
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012.

25. máj - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák v dňoch 30. mája - 1. júna 2012 sa zúčastní školenia inšpektorov BOZP v Liptovskom Jáne.

11. máj -
Pietné spomienkové zhromaždenie za zamestnancov usmrtených pri práci >>>


7. máj - Inšpektor BOZP Ing. Vincent  Janošťák v dňoch 16. - 18. mája 2012 vykoná previerku BOZP v Nemocnici Poprad, a. s.

12. apríl - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 16. a 17. 4. 2012 zúčastní previerky BOZP v Národnom ústave tuber. a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a v dňoch 18. - 20. 4. 2012 sa zúčastní  celoslovenského seminára BOZP na Štrbskom Plese.

2. apríl - Inšpektor BOZ Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 2. a 3. 4. 2012 zúčastní previerky BOZP v DSS, Šoporňa - Štrkovec.

22. marec - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 26. 3. a 27. 3. 2012 zúčastní previerky BOZP v NsP, n. o., v Topolčanoch.

14. marec - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa 19. 3. 2012 zúčastní  následnej previerky BOZP v Domove, n. o., v  Partizánskom.

29. február  - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 6.3. a 7.3.2012 zúčastní následnej kontroly BOZP v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela Pezinok.

13. február - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch od 20. 2. do 23. 2. 2012 zúčastní kontroly BOZP v NsP Rimavská Sobota a v NsP Žiar nad Hronom.

8. február - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 9.2. a 10.2.2012 zúčastní kontroly v oblasti BOZP v NsP Myjava.

31. január - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 1.2. a 2.2.2012 zúčastní kontroly v oblasti BOZP v Inšitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov na Mokrohájskej ul. v Bratislave.


 > HORE <
2011 16.december - Sťažnosť adresovaná Medzinárodnej organizácií práce ku schváleniu novely zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo dňa 29.11.2011.

15.december - Dávame Vám  do pozornosti článok Časť zamestnancov stratila ďalšiu výhodu.

29.november -  Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 28.11. - 29.11.2011 zúčastní kontroly v oblasti BOZP v DSS Partizánske. V dňoch 1. - 2. 12. 2011 vykoná kontrolu v DSS Sereď.

10.november - Inšpektor BOZP Ing. Vincentr Janošťák sa v dňoch 9.11. - 11.11.2011 zúčastní Celoslovenského seminára k BOZP a OP na Štrbskom Plese a v dňoch  14.11. - 16.11.2011 Konferencie zameranej na oblasť BOZP a OP vo Vysokých Tatrách.

6.november - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch 7.11.  - 8.11.2011 zúčastní následnej kontroly v Tatranskej Lomnici.

18.január - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnancov

13. január - Smernica Rady EURÓPSKEJ ÚNIE


 > HORE <
2010 8.december - Podpora zdravia na pracovisku pre zamestnávateľov

8. jún - Vo vestníku MZ SR zo dňa 28. mája 2010 bolo zverejnené Odborné usmernenie MZ SR o prevencii násilia medzi pacientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť. Prinášame Vám jeho plné znenie.

20. apríl - Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú  profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. Citácia príslušných paragrafov z legislatívnych predpisov. Príloha číslo 3 k Nariadeniu Vlády SR číslo 338/2006 Z. z.


 > HORE <
2009 5. máj  - Vyhláška  č. 143/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

27. apríl - Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

18. marec - Nezvyčajný prípad ochorenia.

16. marec  - Je práca zdravotných sestier fyzicky náročná?

2. marec - Do pracovného pomeru na Úrad SOZ Z a SS bol prijatý nový zamestnanec na základe uskutočnenia výberového konania Ing. Vincent Janošťák do funkcie zväzového inšpektora práce. Spojenie nájdete v časti kontakty. Všetky vaše otázky z oblasti BOZP môžete zasielať na jeho adresu. 

30. január - Mgr. B. Bendík požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou na našom zväze z dôvodu obdržania ponuky miesta v štruktúrach KOZ SR v oblasti Inšpekcie práce. Predseda zväzu s ukončením pracovného pomeru súhlasil, poďakoval za odvedenú prácu v prospech členov a zamestnancov zariadení združených v našom zväze. Zväz i naďalej bude zabezpečovať oblasť BOZP svojim inšpektorom, ktorý bude vybraný z obdržaných žiadostí o prijatie do zamestnania na túto pozíciu  v priebehu nasledujúceho mesiaca.


 > HORE <