www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
BOZP

Ing. Vincent Janošťák, Inšpektor BOZP, Tel.: 02/502 40 258, e-mail: janostak@sozzass.sk

 

ROK 2018

11. december 2018Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 21.-23. januára 2019 v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove a  v dňoch 23.-25. januára 2019 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. 


3. december 2018 - Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 5.-7. decembra 2018 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.


19. november 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 22.-23. novembra 2018 v Nemocnici Alexandra Wintera, n. o.,v Piešťanoch.


15. november 2018

►Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2018. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS) . Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 12.12.2018 na e-mailovú adresujanostak@sozzass.sk.


2. november 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 5.-7. novembra 2018 v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb, a. s., v Banskej Bystrici a  v dňoch 7.-9. novembra 2018 v Detskej fakultnej NsP v Banskej Bystrici.


3. september 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní kontroly BOZP v dňoch 10.-11. septembra 2018 v CSS Zátišie v Snine, v dňoch 12.-13. septembra 2018 v Domove v Poloninách v Novej Sedlici, v dňoch 13.-14.  septembra 2018 v Detskom domove v Remetských Hámroch.


9. júl 2018 - Inšpektor BOZP sa zúčastní následnej kontroly BOZP dňa 11. júla 2018  v CSS - AVE Dubnica nad Váhom.


4. jún 2018 – Inšpektor BOZP sa v dňoch 6.-8. júna 2018 zúčastní v hoteli Sorea Trigan Štrbské Pleso školenia Inšpektorov BOZP.


9. máj 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 9.-11. mája 2018 vo Fakultnej nemocnici v Žiline, v dňoch 17.-18. mája 2018 previerky BOZP v Detskom domove Studienka v Bratislave, v dňoch 28.-30. mája 2018 previerky BOZP v NsP Štefana Kukuru, a. s., Michalovce, v dňoch 30.-31. mája 2018 previerky BOZP v Psychiatrickej nemocnici, n. o., Michalovce a v dňoch 31. mája - 1. júna 2018 v Michalovskom dome seniorov v Michalovciach.


3. apríl 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 11.-12. apríla 2018 v Zariadení sociálnych služieb "Môj domov" v Topoľčanoch v dňoch 12.-13. apríla 2018 previerky BOZP v Zariadení sociálnych služieb "V Kaštieli" v Horných Obdokovciach.


21. marec 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 26.-27. marca 2018 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.


5. marec 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 12.-13. marca 2018 v Centre sociálnych služieb LÚČ v Pruskom, dňa 13. marca 2018 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom a v dňoch 15.-16. marca 2018 previerky BOZP v Záchrannej zdravotnej službe Bratislava.


1. marec 2018 USMERNENIE MPSVR SR k oboznamovaniu zamestnancov –neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.


2. február 2018 – Inšpektor BOZP sa zúčastní previerky BOZP v dňoch 12.-13. februára 2018 vo Všeobecnej Nemocnici s poliklinikou Levoča, a. s., v dňoch 14.-15. februára 2018 previerky BOZP v Centre sociálnych služieb, n. o. v Spišskom Štvrtku, v dňoch 15.-16. februára 2018 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, a. s. v Spišskej Novej Vsi a v dňoch 26.-28. februára 2018 previerky BOZP v Nemocnici s poliklinikou, n. o. Revúca.