www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Galéria

VII.zjazd SOZ ZaSS
2015-05-21
VII.zjazd SOZ ZaSS
Nohejbalový turnaj - OSZaSP ČR 2015
2015-05-30
Nohejbalový turnaj - OSZaSP ČR 2015
2015-06-12
"Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"
Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR
2015-09-25
Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR
Školenie mladých odborárov v Bratislave v hoteli Plus
2015-10-15
Školenie mladých odborárov v Bratislave v hoteli Plus
2015-10-24
"Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"
Slávnostné podpisovanie KZVS pre VS a ŠS na rok 2016.
2015-10-28
Slávnostné podpisovanie KZVS pre VS a ŠS na rok 2016.
Konferencia predsedov SOZ ZaSS
2015-10-28
Konferencia predsedov SOZ ZaSS
Odovzdanie Petície ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2015-12-02
Odovzdanie Petície ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Záverečnej konferencie projektu: Dôstojná práca pre pracovníkov vo verejných službách v Turíne EPSU / ITC / ILO
2015-12-16
Záverečnej konferencie projektu: Dôstojná práca pre pracovníkov vo verejných službách v Turíne EPSU / ITC / ILO
Konferencie EPSU na tému: Organizovanie a nábor nových členov.
2016-02-12
Konferencie EPSU na tému: Organizovanie a nábor nových členov.
Seminár zástupcov odborových zväzov združených v EPSU z Rakúska, Českej republiky a Slovenska
2016-03-01
Seminár zástupcov odborových zväzov združených v EPSU z Rakúska, Českej republiky a Slovenska
Rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR
2016-03-15
Rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR
Pracovné stretnutie zástupcov profesijných komôr
2016-03-18
Pracovné stretnutie zástupcov profesijných komôr
Konferencia predsedov ZO SOZ ZaSS 2016
2016-04-07
Konferencia predsedov ZO SOZ ZaSS 2016
Jarné odborárske vzdelávanie mladých v Pavlove na tému
2016-04-24
Jarné odborárske vzdelávanie mladých v Pavlove na tému "ODBORY A MLADÍ LIDÉ. JAK DÁL?"
1. máj 2016 - Budatín, Žilina
2016-05-01
1. máj 2016 - Budatín, Žilina
Celoslovenská pracovná porada predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb
2016-06-22
Celoslovenská pracovná porada predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb
XVII. ročník športových hier OSZSP ČR - Kolky
2016-10-01
XVII. ročník športových hier OSZSP ČR - Kolky
IX. Športové hry SOZ ZaSS 2016 - Volejbal zmiešaných družstiev
2016-10-08
IX. Športové hry SOZ ZaSS 2016 - Volejbal zmiešaných družstiev