www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Galéria

Konferencia predsedov ZO SOZ ZaSS
2017-04-05
Konferencia predsedov ZO SOZ ZaSS
1. máj 2017 - Budatín, Žilina
2017-05-01
1. máj 2017 - Budatín, Žilina
Verbálna komunikácia pre efektívne odborové akcie, Viedeň
2017-05-18
Verbálna komunikácia pre efektívne odborové akcie, Viedeň
Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR
2017-05-19
Spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a VR OSZ a SP ČR
Školenie hospodárov ZO v Bratislave
2017-06-13
Školenie hospodárov ZO v Bratislave
Školenie hospodárov ZO v Banskej Bystrici.
2017-06-14
Školenie hospodárov ZO v Banskej Bystrici.
Školenie hospodárov ZO v Košiciach.
2017-06-15
Školenie hospodárov ZO v Košiciach.
Volejbal Stará Turá
2017-10-23
Volejbal Stará Turá
Míting zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe
2017-11-24
Míting zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe
Pracovné stretnutie ministra zdravotníctva SR s členmi VV SOZ ZaSS
2018-02-01
Pracovné stretnutie ministra zdravotníctva SR s členmi VV SOZ ZaSS
Konferencia predsedov Základných odborových organizácií SOZ ZaSS
2018-05-16
Konferencia predsedov Základných odborových organizácií SOZ ZaSS
Školenie novozvolených funkcionárov v hoteli SPOLCENTRUM vo Svite
2018-05-21
Školenie novozvolených funkcionárov v hoteli SPOLCENTRUM vo Svite
Školenie novozvolených funkcionárov v hoteli PLUS v Bratislave
2018-05-29
Školenie novozvolených funkcionárov v hoteli PLUS v Bratislave
XI. ročník volejbalového turnaja SOZ ZaSS
2018-10-19
XI. ročník volejbalového turnaja SOZ ZaSS
Školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele v Bratislave
2018-11-19
Školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele v Bratislave
Školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele vo Svite
2018-11-20
Školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele vo Svite
Školenie pre zariadenia sociálnych služieb v Bratislave
2018-11-21
Školenie pre zariadenia sociálnych služieb v Bratislave
Školenie pre zariadenia sociálnych služieb vo Svite
2018-11-28
Školenie pre zariadenia sociálnych služieb vo Svite
Slávnostný podpis Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na roky 2019 a 2020
2018-11-30
Slávnostný podpis Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na roky 2019 a 2020
Školenie pre ZO pri ÚVZ SR a RÚVZ
2018-12-04
Školenie pre ZO pri ÚVZ SR a RÚVZ