www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Informačný bulletin
   
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
67
www.sozzass.sk
www.sozzass.com
MÁJ  2 0 2 1  
Z obsahu: Strana:

           Mgr. Anton Szalay

1

           Ing. Daniela Pochybová

2

           Mgr. Anton Szalay

3

           JUDr. Danica Žehnajová

5

           Mgr. Ervín Paradi

7

           JUDr. Danica Žehnajová

10

           Mgr. Anton Szalay

14

           PhDr. Eva Sýkorová

21
21
22

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...