www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Informačný bulletin
   
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
34
www.sozzass.sk
www.odbory.net
A P R Í L  2 0 1 8  
Z obsahu: Strana:

           Mgr. Anton Szalay

1

           Ing. Daniela Pochybová

2
3
6
9

           JUDr. Magdaléna Laufiková, p. Klaudia Kertészová

11

           JUDr. Magdaléna Laufiková, p. Klaudia Kertészová     

12
13

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF

 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...