www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Informačný bulletin
   
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
31
www.sozzass.sk
www.odbory.net
J A N U Á R  2 0 1 8  
Z Obsahu: Strana:

            Mgr. Anton Szalay

1
2
5

            JUDr. Magdaléna Laufiková, p. Klaudia Kertészová

8

            Mgr. Anton Szalay, JUDr. Magdaléna Laufiková

14
15
17

 
 
 
 

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF

 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...