www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Informačný bulletin
   
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
51
www.sozzass.sk
 
 OKTÓBER    2 0 1 9  
Z obsahu: Strana:

           Mgr. Anton Szalay

1

           Mgr. Anton Szalay

2
4

           p. Klaudia Kertészová

5

           JUDr. Danica Žehnajová

12

           PhDr. Eva Sýkorová

12

           Mgr. Anton Szalay

13
16

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF

 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...