www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Archív 2016
INFORMAČNÝ BULLETIN č.09 (01/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.10 (02/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.11 (03/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.12 (04/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.13 (05/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.14 (06/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.15 (07-08/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.16 (09/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.17 (10/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.18 (11/2016)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.19 (12/2016)