www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.10 (02/2016)
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
10
www.sozzass.sk
www.odbory.net
F E B R U Á R   2 0 1 6  
Z Obsahu: Strana:
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5
Str. 9
Str. 10
Str. 10
Str. 11
Str. 12
>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF 
 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...