www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.11 (03/2016)
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
11
www.sozzass.sk
www.odbory.net
M A R E C   2 0 1 6  
Z Obsahu: Strana:
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5-11
Str. 12-13
Str. 14
Str. 15
Str. 16
Str. 17
Str. 18
>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF
 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...