www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.13 (05/2016)
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
13
www.sozzass.sk
www.odbory.net
M Á J   2 0 1 6  
Z Obsahu: Strana:
Str. 1
Str. 2

Str. 3

Str. 5

Str. 6

Str. 7
01235  
>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF
 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...