www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.16 (09/2016)
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
16
www.sozzass.sk
www.odbory.net
SEPTEMBER   2 0 1 6  
 
Z Obsahu: Strana:

Str. 1

 

 

 

Str. 2
 

Str. 3


 

Str. 3
Str. 4
Str. 5
Str. 6-7
Str. 8
>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF
 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...