www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Archív 2018
INFORMAČNÝ BULLETIN č.31 (01/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.32 (02/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.33 (03/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.34 (04/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.35 (05/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.36 (06/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.37 (07/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.38 (08/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.39 (09/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.40 (10/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.41 (11/2018)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.42 (12/2018)