www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Archív 2020
INFORMAČNÝ BULLETIN č.54 (01/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.55 (02/03/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.56 (04/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.57 (05/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.58 (06/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.59 (07/08/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.60 (09/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.61 (10/2020)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.62 (11/12/2020)