www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.57 (05/2020)

 

 

   
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
57
www.sozzass.sk
 
M Á J  2 0 2 0  
Z obsahu: Strana:

           Mgr. Anton Szalay

1

            Ing. Daniela Pochybová     

2

           Mgr. Anton Szalay

3

            Mgr. Anton Szalay

4

           PhDr. Eva Sýkorová

4

            PhDr. Margita Vitálošová

5

            Mgr. Ervín Paradi

6

           Mgr. Ingrid Čomorová

7
8

           Ing. Michal Gedaj

9
15

           PhDr. Eva Sýkorová

16

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...