www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Kontakty

 


 
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ
ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Bajkalská 29/B
821 01  BRATISLAVA
 

Tel.: 02/ 50 24 03 21
 

E-mail: sekretariat@sozzass.sk

 

DOPRAVA MHD:

Z hlavnej stanice: 74 (vystúpite na zastávke Mliekarenská) alebo 201 (vystúpite na zastávke Prievozská)

Z autobusovej stanice: 202 alebo 212 (vystúpite na zastávke Prievozská)

       
                                       
Mgr. Anton SZALAY
predseda
Tel.: + 421 2 502 40 270
Mobil: 0903 407 332
E-mail: szalay@sozzass.sk
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka

Tel.:  + 421 2 502 40 259
Mobil:  0911 510 005
E-mail: pochybova@sozzass.sk
   ZAMESTNANCI ÚRADU SOZ ZaSS:
JUDr. Danica ŽEHNAJOVÁ
právnička

mzdová problematika, 
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 421 2 502 40 256
E-mail: zehnajova@sozzass.sk
Mgr. Ervín PARADI
právnik
pracovnoprávna problematika,
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 412 2 502 40 267
E-mail: paradi@sozzass.sk
Klaudia KERTÉSZOVÁ
medzinárodná činnosť a sekretariát zväzu
Tel.: + 421 2 502 40 321
E-mail: kerteszova@sozzass.sk                     sekretariat@sozzass.sk
Mgr. Ingrid ČOMOROVÁ
ekonomická
a hospodárska činnosť
Tel.: + 421 2 502 40 320
E-mail: comorova@sozzass.sk
PhDr. Eva SÝKOROVÁ
masmediálna činnosť,
personalistika (GDPR) a sociálna oblasť

Tel.: + 421 2 502 40 273
E-mail: sykorova@sozzass.sk
 Ing. Michal GEDAJ
 Inšpektor BOZP
 Tel.: + 421 2 502 40 253                 E-mail: gedaj@sozzass.sk
VÝKONNÝ VÝBOR SOZ ZaSS:
MUDr. Ján HAJAŠ
Hornooravská NsP
Mieru 549/16, 028 01Trstená
Mobil: 0908 941 533
E-mail: janhajas@zoznam.sk
Mgr. Dagmar HRNČIAROVÁ
Moskovská 14
974  04  Banská Bystrica
Tel.: 0905 241 077
E-mail: dhrnciarova@gmail.com

Mgr. Iveta JEZERSKÁ
Štefánikova 96
921 01 Pieštany
Tel.: 0905 471 364
E-mail: ivetajezerska@gmail.com

Marian KRČIK
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Nemocničná 2
972 01  Bojnice
Tel.: 0907 357 497
E-mail: mariank69@gmail.com
Peter POPELÁR
Detská fakultná NsP
Limbova 1
833 40 Bratislava 3
Tel.: + 421 2 59371 487
E-mail: popi@centrum.sk
Bc. Jana PRČOVÁ
CSS ORAVA, Medvedzie 136, 
027 44 Tvrdošín
Tel.: + 421 43 5831 829
Tel.: + 421 43 5322 746
E-mail: prcova.j@gmail.com

PhDr. Božena SOKOLOVÁ,MHA,MPH
Fakultná NsP J. A. Reimana
Hollého 14, 080 75 Prešov
Tel.: + 421 51 7011 -774, -804
Tel.: + 421 51 7798 338
Tel.: + 421 51 7722 247
Mobil: 0908 197 410                     
Mail: bozena.sokolova@centrum.sk

PhDr. Agnesa STOJNIČOVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Trieda SNP 1
041 66 Košice 11
Tel.: + 421 55 6402 805
E-mail: agistoj@netkosice.sk

Ondrej VRBINIAK
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. J .Zelenyáka 65
935 61  Hronovce
Tel.: 0904 470 689
E-mail: ondrej.vrbiniak@zoznam.sk

   
REVÍZORKY ÚČTOV SOZ ZaSS:
Mgr. Diana GREJTÁKOVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43
041 90  Košice
Tel.: 0907 399 934
E-mail: diagra@zoznam.sk
Emília FUREKOVÁ
Tel.: 0911 022 011
E-mail: emilia.furekova@zoznam.sk