www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Mladí odborári

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM ODBOROV? CHCEŠ SA STAŤ JEDNÝM Z NÁS? ► Máš záujem ►Si presvedčený ►Máš odhodlanie zlepšiť vlastné pracovné podmienky ►KONTAKTUJ  NÁS! ►E-mail, telefónne číslo na nás nájdeš na stránke zväzu v časti KONTAKTY.

BYŤ ČLENOM SOZ ZaSS SA OPLATÍ.

 

2021-06-18  Zasadnutie Rady mladých KOZ SR

 p. K. Kertészová sa  v dňoch 18.-20.6.2021 zúčastní zasadnutia Rady mladých pri KOZ SR v Prešove.


 

2021-04-08  Virtuálne zasadnutie rozšírenej Rady mladých KOZ SR

p. K. Kertészová, JUDr. D. Žehnajová a Ing. M. Gedaj  sa dňa 8.4.2021  zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR. POZVÁNKA.


 

2021-02-18 Virtuálne zasadnutie rozšírenej Rady mladých KOZ SR

p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa dňa 18.2.2021  zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR.


2020-09-11  Akadémia mladých odborárov 2020

p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa v dňoch 11.9.-13.9.2020 zúčastnia Akadémie mladých odborárov 2020, ktorá sa bude konať v Hoteli Gothal v Liptovskej Osade. POZVÁNKA.

Akadémia mladých odborárov pokračuje aj v roku 2020.


2020-08-14  30 rokov pôsobenia mladých členov v demokratických odboroch v ČR a v SR

p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa v dňoch 14.8.-16.8.2020 zúčastnia konferencie na tému 30 rokov pôsobenia mladých členov v demokratických odboroch v Čechách a na Slovensku. POZVÁNKA.

2020-04-03  Stanovisko Rady mladých KOZ SR k aktuálnej celospoločenskej situácií

Rada mladých KOZ SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad aktuálnou celospoločenskou situáciou v našej krajine, ako aj v krajinách celej Európy a sveta.


2020-03-06  Zasadnutie Rady mladých KOZ SR

p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa v dňoch 6.3.-7.3.2020 zúčastnia zasadnutia Rady mladých KOZ SR zameraného na prípravu možných projektov a definíciu cieľov na rok 2020. POZVÁNKA.

Mladí odborári: Členská základňa sa rozširuje – viac a viac mladých ľudí vstupuje do odborov.


2019-09-20  Akadémia mladých odborárov

Právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa v dňoch 20.9.-22.9.2019 zúčastní Akadémie mladých odborárov 2019, ktorá sa bude konať v hoteli SPOLCENTRUM vo Svite. POZVÁNKA.


2019-05-21   Stretnutie zástupcov mladých odborárov v rámci SOZ ZaSS

21. mája 2019 sa uskutoční na pôde SOZ ZaSS stretnutie zástupcov mladých odborárov v rámci nášho zväzu. Pozvaní sú navrhovaní mladí ľudia, členovia našich organizácií do novo sa tvoriacej komisie mladých pri VV. Pozvaní na toto stretnutie sú i zástupcovia Rady mladých pri KOZ SR. POZVÁNKA.


2019-04-30   Rokovanie Rady mladých pri KOZ SR

p. K. Kertészová a JUDr. d. Žehnajová sa zúčastnia od 15.00 h  rokovania Rady mladých pri KOZ SR. Zasadnutie sa bude konať symbolicky deň pred oslavami Prvého mája v Žiline.  V programe sú okruhy tém: Vystúpenie zástupcu FES. Prezentácia činnosti RM KOZ SR. Pracovná diskusia - Osveta na školách - príprava akčného plánu. Zmena štatútu RM KOZ SR. Diskusia s vedením KOZ SR. Prírpava osláv Prvého mája. Eurovoľby - diskusia. 

Mladí odborári chú vypracovať stratégiu ako lepšie a vhodnejšie informovať o odboroch.


2019-04-05   KOZ SR  CEYTUN „ Sociálna spravodlivosť. Áno, staráme sa“

KOZ SR – FES pre mladých odborárov do 35 rokov organizuje  v dňoch 5.-7.4.2019 v Prahe CEYTUN „Sociálna spravodlivosť. Áno, staráme sa“. Konferencie sa zúčastnia p. Klaudia Kertészová a JUDr. Danica Žehnajová.

Program konferencie:

5.4.2019 od 17.00 h   Príchod účastníkov, otvorenie, prezentácia programu. 6.4. 2019  od 9.00 h Workshop 1: Sociálna spravodlivosť – význam a dôležitosť. Workshop 2: Čo môžu  odbory robiť na podporu sociálnej spravodlivosti.Prezentácia a súhrn výsledkov – otázky a odpovede, príprava manifestu. 7.4. 2019 od 9.30  h Postoj CEYTUN k téme Manifest. Vyhodnotenie konferencie. Informácie o ďalšom stretnutí CEYTUN.

Sociálna spravodlivosť sa týka aj mladých odborárov.


2019-01-18   Rokovanie Rady mladých pri KOZ SR

p. K. Kertészová sa zúčastní od 9.00 h  rokovania Rady mladých pri KOZ SR. V programe sú okruhy tém: Príprava programu a aktivít v roku 2019, príprava programu pri príležitosti konania zhromaždenia 1. mája, príprava Akadémie mladých odborárov, ale i diskusia s vedením KOZ SR.

Mladí odborári sa pod vedením nového predsedu RM KOZ SR pripravujú na turbulentný rok 2019.


2018-06-17   Jubilejná konferencia „Mladý hlas strednej Európy. Príbeh a úspech mladých odborárov“ v Berlíne

Jubilejnej konferencie „Mladý hlas strednej Európy. Príbeh a úspech mladých odborárov“ v Berlíne,  ktorú pripravila Nadácia Friedricha Eberta sa v dňoch 17.-19. 6. 2018 zúčastní p. Klaudia Kertészová.

Správa z 10.-tej jubilejnej konferencie „Mladý hlas strednej Európy. Príbeh a úspech mladých odborárov“.


2016-11-21   10 mladých odborárov sa zúčastnilo poradnej komisie pre priemyselné zmeny EHSV v Bruseli

Počas troch dní (21.-23.11.2016) sa 10 mladých odborárov zúčastnilo poradnej komisie pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli.


2016-04-22   Jarné odborárske vzdelávanie mladých v Pavlove na tému "ODBORY A MLADÍ LIDÉ. JAK DÁL?"
 

Seminára poriadaného pre mladých členov odborov v rámci projektu PSI/IMPACT v Pavlove na Morave sa 22.-24.4.2016 zúčastnilo päť našich zástupcov zo základných organizácií: Mgr. Ľ. Pazderová, Lucia Mišková, Lucia Pavlásková, Peter Hodás, Martin Krúpa.

Zhodnotenie školiaceho seminára pre mladých odborárov na tému: Odbory a mladí lidé. JAK DÁL?


2015-10-23   "Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"

23.-25.10. 2015 sa v Pavlove, ČR, konal seminár „Odbory a mladí lidé. Jak dál?“ v rámci projektu IMPACT / PSI / EPSU / OSZ SP ČR určený pre mladých odborárov do 35 rokov - "Pavlov s mladými".


2015-10-15   Školenie mladých odborárov v Bratislave v hoteli Plus
 

Školenie mladých odborárov v Bratislave v hoteli Plus 15.-16.10.2015. Do dvojdňového programu boli zaradené aj témy fungovania odborových organizácií, atraktívnosť členstva v odboroch, alebo vzdelávanie funkcionárov zamerané na vyjednávanie so zamestnávateľmi. Akcie sa zúčastnili predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. Ľ. Pazderová, Mgr. D. Farkasová a M. Serbin. ....S mladými už pätnásty krát.


2015-06-12   "Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"
 

V dňoch 12. – 14. júna 2015 v Pavlove (ČR) sa konal Seminár v rámci Projektu PSI / EPSU / IMPACT pre mladých odborárov z ČR a SR, ktorého sa zúčastnili mladí odborári zo ZO.