www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Mladí odborári

2017

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

4. máj 2017: VÝZVA pre predsedov ZO SOZ ZaSS, mladých odborárov.......


 

23. január 2017: Seminár organizovala Mezinárodní federace odborových svazů veřejných služeb (PSI) v spolupráci s irským odborovým svazem IMPACT a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR pre mladých odborárov z členských odborových zväzov PSI z Českej  republiky a zo Slovenska na obdobie 2015-2016. V poradí  štvrtý - posledný seminár sa konal v Pavlově – okres Břeclav v Hoteli IRIS, Pavlov, Lužní 215, v dňoch 2. – 4. decembra 2016. 


 >  HORE  <  

9. december 2016: Informácia o konaní zasadnutia Výboru mladých pri Európskej odborovej Konfederácií. 


23. november 2016: Počas troch dní (21.-23.11.2016) sa 10 mladých odborárov zúčastnilo poradnej komisie pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Diskusia bola zameraná na tému ako zlepšiť efektívnosť spoločných technických iniciatív a spoločných verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom účasti priemyselných odvetví na vykonávaní programu Horizont 2020 a nadchádzajúcich rámcových programov EÚ. 5 odborárov zastupovalo SOZ ZaSS – Peter Hodás, Tamara Vokaľová, Lucia Pavlásková, Lucia Mišková a Petra Haladejová a spolu s predsedom Antonom Szalayom mali možnosť vidieť rokovanie EHSV v priamom prenose. Počas návštevy sa mladí odborári stretli s prezidentom EHSV Georges Dassis, prezidentkou skupiny pracovníkov Gabriele Bischof a prezidentkou CCMI Luciou Studničnou.

POĎAKOVANIE OD ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA V BRUSELI.

Milí mladi odborári,

chceli by sme sa Vám poďakovať za účasť pracovnej návštevy EESC. V Bruseli nás privítali aj členovia Predstavenstva Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR Mária Mayerová, Anton Szalay a Emil Machyna, ktorým patri veľká vďaka. Poďakovanie za hlavnú organizáciu patri Evke Šanovcovej a Christine Thymelis.

Tu nájdete video z našej akcie:

https://www.facebook.com/KOZSR/videos/1855634448003155/

Fotografie si môžete stiahnuť TU:

https://we.tl/dCFJt1OBwv

A pridajte sa do našej Facebook Skupiny Mladí odborári TU:

https://www.facebook.com/groups/912459625488511/?fref=ts


22. apríl 2016: Na seminár poriadaný pre mladých členov odborov v rámci projektu PSI/IMPACT v Pavlove na Morave cestuje päť našich zástupcov zo základných organizácií. Mgr. Ľ. Pazderová, Lucia Mišková, Lucia Pavlásková, Peter Hodás, Martin Krúpa sa zapoja do diskusií na tému "ODBORY A MLADÍ LIDÉ. JAK DÁL?".  Správa zo seminára.


 >  HORE  <

25. október 2015: V Pavlove, ČR, sa konal  seminár „Odbory a mladí lidé. Jak dál?“ v rámci projektu IMPACT / PSI / EPSU / OSZ SP ČR určený pre mladých odborárov do 35 rokov - "Pavlov s mladými" >>>> ČLÁNOK TU >>>>


15. október 2015: V Bratislave v hoteli Plus sa uskutoční školenie mladých odborárov, do dvojdňového programu boli zaradené aj témy fungovania odborových organizácií, atraktívnosť členstva v odboroch, alebo vzdelávanie funkcionárov zamerané na vyjednávanie so zamestnávateľmi. Akcie sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. Ľ. Pazderová, Mgr. D. Farkasová a M. Serbin. S mladými pätnásty krát.  


28. september 2015: V dňoch 23.-25.10.2015 sa bude konať seminár „Odbory a mladí lidé. Jak dál?“ v rámci projektu IMPACT / PSI / EPSU / OSZ SP ČR v Pavlove, ČR. Je určený pre mladých odborárov do 35 rokov, prihlášku prosíme zaslať na pazderova@sozzass.sk do 10.10.2015. POZVÁNKA.


25. august 2015: 1.-3.10.2015 v hoteli Gladius v Topoľníkoch sa bude konať XV. stretnutie mladých odborárov ako školenie mladých odborárov a ich spolupracovníkov. Vzhľadom na nízky počet prihlásených, vyzývame ZO SOZ ZaSS, aby sa venovali aj tejto problematike a aby delegovali mladých odborárov zo ZO na e-mail: pazderova@sozzass.sk


11. jún 2015: V dňoch 12. – 14. júna 2015 v Pavlove (ČR) sa bude konať Seminár v rámci Projektu PSI / EPSU / IMPACT pre mladých odborárov z ČR a SR, ktorého sa zúčastnia mladí odborári zo ZO. Správa zo seminára. >>>> "Odbory a mladí ľudia. Ako ďalej?"
 Galéria: >> TU >>

 


 >  HORE  <