www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Zaujímavé linky
 Linky na niektoré odborové organizácie:
KOZ SR
Konfederácia odborových zväzov
Slovenskej republiky
Odbrový zväz
pracovníkov
školstva a vedy
na Slovensku
OZPSaV
SLOVES
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA OZDLV
ECHOZ
Energeticko-Chemický
odborový zväz
OZP
Odborový zväz potravinárov
Slovenskej republiky
IOZ
INTEGROVANÝ ODBORVÝ ZVÄZ
Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu OZPOaCR
OZPP
Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku
OZ KOVO
 ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
OZŽ 
 Odborové združenie železničiarov  

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva
OSZaSP
OS zdravotnictví a sociální péče ČR
ČMKOS
  Českomoravská konfederace
odborových svazů
VIDA
 Rakúske odborové združenie VIDA
sekcia pre sociálne, osobné služby a zdravotníctvo
OGB
 Rakúska odborová federácia
PSI
"Medzinárodné verejné služby" globálna odborová federácia
EPSU
Európska federácia odborových zväzov verejných služieb
 
  Európska federácia služieb
 
 Linky na niektoré štátne organizácie a organizácie súvisiace so zdravotníctvom:
Ministerstvo zdravotníctva SR MZ SR
MPSVaR SR
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Úrad vlády Slovenskej republiky

 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Lekárske odborové združenie
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Národná rada SR: www.nrsr.sk

Záznamy tlačoviek: www.infonet.tv

Informácie o zdraví: www.zdravie.sk