www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Archív 2017
INFORMAČNÝ BULLETIN č.20 (01/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.21 (02/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.22 (03/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.23 (04/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.24 (05/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.25 (06/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.26 (07-08/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.27 (09/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.28 (10/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.29 (11/2017)
INFORMAČNÝ BULLETIN č.30 (12/2017)