www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č.20 (01/2017)
I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N
20
www.sozzass.sk
www.odbory.net
J A N U Á R   2 0 1 7  
 
Z Obsahu: Strana:
1

 
2

 
2

 
3


6
7

 
8


9

 

10

17

>>>> Informačný Bulletin na stiahnutie / vytlačenie  vo formáte PDF 

 

 >  HORE  <
Tu si môžete stiahnuť zadarmo softvér "Adobe Reader (predtým Adobe Acrobat Reader)" na čítanie a editáciu PDF dokumentov na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. >>>>
Ide o najprepracovanejší program na správu elektronických dokumentov vo formáte PDF, ktorý užívateľovi ponúka celý rad rôznych funkcií. Adobe Reader umožňuje napr. prehrávanie embeddovaného multimediálneho obsahu ako video či MP3, vyhľadávanie a anotáciu textu priamo v dokumente, vytváranie a dopĺňanie formulárov priamo v dokumente, čítanie a správu elektronických kníh a pod...