www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Prečo sa stať členom...
Prečo sa stať členom ODBOROV - letáky na stiahnutie:
1  
2 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z., Garantuje:....  
3 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe podľa zákona č. 400/2009 Z.z., Garantuje:.....