www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Oslovte svojich kolegov ...
 
 
>>>> Prezentácia vo formáte PDF (Acrobad Reader) TU