www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2019

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 13. december 2019 Monitoring médií
12. december 2019 Monitoring médií
11. december 2019 Monitoring médií
10. december 2019 Monitoring médií
9. december 2019 Monitoring médií
6. december 2019 Monitoring médií
5. december 2019 Monitoring médií
4. december 2019 Monitoring médií
3. december 2019 Monitoring médií
2. december 2019 Monitoring médií
 
29. november 2019 Monitoring médií
28. november 2019 Monitoring médií
27. november 2019 Monitoring médií
26. november 2019 Monitoring médií
25. november 2019 Monitoring médií
22. november 2019 Monitoring médií
21. november 2019 Monitoring médií
20. november 2019 Monitoring médií
19. november 2019 Monitoring médií
18. november 2019 Monitoring médií
15. november 2019 Monitoring médií
14. november 2019 Monitoring médií
13. november 2019 Monitoring médií
12. november 2019 Monitoring médií
11. november 2019 Monitoring médií
8. november 2019 Monitoring médií
7. november 2019 Monitoring médií
6. november 2019 Monitoring médií
5. november 2019 Monitoring médií
4. november 2019 Monitoring médií
 
31. október 2019 Monitoring médií
30. október 2019 Monitoring médií
29. október 2019 Monitoring médií
28. október 2019 Monitoring médií
25. október 2019 Monitoring médií
24. október 2019 Monitoring médií
23. október 2019 Monitoring médií
22. október 2019 Monitoring médií
21. október 2019 Monitoring médií
18. október 2019 Monitoring médií
17. október 2019 Monitoring médií
16. október 2019 Monitoring médií
15. október 2019 Monitoring médií
14. október 2019 Monitoring médií
11. október 2019 Monitoring médií
10. október 2019 Monitoring médií
9. október 2019 Monitoring médií
8. október 2019 Monitoring médií
7. október 2019 Monitoring médií
4. október 2019 Monitoring médií
3. október 2019 Monitoring médií
2. október 2019 Monitoring médií
1. október 2019 Monitoring médií