www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2020

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 12. august 2020 Monitoring médií - články p. predseda
  Pán predseda RTVS
  Pán predseda Markíza
11. august 2020 Monitoring médií
  Článok p. predsedu SITA
10. august 2020 Monitoring médií
  Článok p. predsedu SITA
7. august 2020 Monitoring médií
6. august 2020 Monitoring médií
5. august 2020 Monitoring médií
4. august 2020 Monitoring médií
3. august 2020 Monitoring médií
 
31. júl 2020 Monitoring médií
30. júl 2020 Monitoring médií
29. júl 2020 Monitoring médií
28. júl 2020 Monitoring médií
27. júl 2020 Monitoring médií
10. júl 2020 Monitoring médií
9. júl 2020 Monitoring médií
8. júl 2020 Monitoring médií
7. júl 2020 Monitoring médií
6. júl 2020 Monitoring médií
3. júl 2020 Monitoring médií
2. júl 2020 Monitoring médií
1. júl 2020 Monitoring médií