www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2017

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 298 
sykorova@sozzass.sk


 


26. júl 2017 Monitoring médií
25. júl 2017 Monitoring médií
24. júl 2017 Monitoring médií
21. júl 2017 Monitoring médií
20. júl 2017 Monitoring médií
19. júl 2017 Monitoring médií
18. júl 2017 Monitoring médií
17. júl 2017 Monitoring médií
14. júl 2017 Monitoring médií
13. júl 2017 Monitoring médií
12. júl 2017 Monitoring médií
11. júl 2017 Monitoring médií
10. júl 2017 Monitoring médií
7. júl 2017 Monitoring médií
6. júl 2017 Monitoring médií
4. júl 2017 Monitoring médií
3. júl 2017 Monitoring médií