www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


12. december 2018 Monitoring médií
11. december 2018 Monitoring médií
10. december 2018 Monitoring médií
7. december 2018 Monitoring médií
6. december 2018 Monitoring médií
5. december 2018 Monitoring médií
4. december 2018 Monitoring médií
3. december 2018 Monitoring médií
 
30. november 2018 Monitoring médií
29. november 2018 Monitoring médií
28. november 2018 Monitoring médií
27. november 2018 Monitoring médií
26. november 2018 Monitoring médií
23. november 2018 Monitoring médií
22. november 2018 Monitoring médií
21. november 2018 Monitoring médií
20. november 2018 Monitoring médií
19. november 2018 Monitoring médií
16. november 2018 Monitoring médií
15. november 2018 Monitoring médií
14. november 2018 Monitoring médií
13. november 2018 Monitoring médií
12. november 2018 Monitoring médií
9. november 2018 Monitoring médií
8. november 2018 Monitoring médií
7. november 2018 Monitoring médií
6. november 2018 Monitoring médií
5. november 2018 Monitoring médií
 
26. október 2018 Monitoring médií
25. október 2018 Monitoring médií
24. október 2018 Monitoring médií
23. október 2018 Monitoring médií
22. október 2018 Monitoring médií
19. október 2018 Monitoring médií
18. október 2018 Monitoring médií
17. október 2018 Monitoring médií
16. október 2018 Monitoring médií
15. október 2018 Monitoring médií
12. október 2018 Monitoring médií
11. október 2018 Monitoring médií
10. október 2018 Monitoring médií
9. október 2018 Monitoring médií
8. október 2018 Monitoring médií
5. október 2018 Monitoring médií
4. október 2018 Monitoring médií
3. október 2018 Monitoring médií
2. október 2018 Monitoring médií
1. október 2018 Monitoring médií