www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2019

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


16. apríl 2019 Monitoring médií
15. apríl 2019 Monitoring médií
12. apríl 2019 Monitoring médií
11. apríl 2019 Monitoring médií
10. apríl 2019 Monitoring médií
9. apríl 2019 Monitoring médií
8. apríl 2019 Monitoring médií
5. apríl 2019 Monitoring médií
4. apríl 2019 Monitoring médií
3. apríl 2019 Monitoring médií
2. apríl 2019 Monitoring médií
1. apríl 2019 Monitoring médií