www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2021

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 18. jún 2021 Monitoring médií
17. jún 2021 Monitoring médií
16. jún 2021 Monitoring médií
15. jún 2021 Monitoring médií
14. jún 2021 Monitoring médií
11. jún 2021 Monitoring médií
10. jún 2021 Monitoring médií
9. jún 2021 Monitoring médií
8. jún 2021 Monitoring médií
7. jún 2021 Monitoring médií
4. jún 2021 Monitoring médií
3. jún 2021 Monitoring médií
2. jún 2021 Monitoring médií
1. jún 2021 Monitoring médií
 
31. máj 2021 Monitoring médií
28. máj 2021 Monitoring médií
27. máj 2021 Monitoring médií
26. máj 2021 Monitoring médií
25. máj 2021 Monitoring médií
24. máj 2021 Monitoring médií
21. máj 2021 Monitoring médií
20. máj 2021 Monitoring médií
19. máj 2021 Monitoring médií
18. máj 2021 Monitoring médií
17. máj 2021 Monitoring médií
14. máj 2021 Monitoring médií
13. máj 2021 Monitoring médií
12. máj 2021 Monitoring médií
11. máj 2021 Monitoring médií
10. máj 2021 Monitoring médií
7. máj 2021 Monitoring médií
6. máj 2021 Monitoring médií
5. máj 2021 Monitoring médií
4. máj 2021 Monitoring médií
3. máj 2021 Monitoring médií
 
30. apríl 2021 Monitoring médií
29. apríl 2021 Monitoring médií
28. apríl 2021 Monitoring médií
27. apríl 2021 Monitoring médií
26. apríl 2021 Monitoring médií
23. apríl 2021 Monitoring médií
22. apríl 2021 Monitoring médií
21. apríl 2021 Monitoring médií
20. apríl 2021 Monitoring médií
19. apríl 2021 Monitoring médií
16. apríl 2021 Monitoring médií
15. apríl 2021 Monitoring médií
14. apríl 2021 Monitoring médií
13. apríl 2021 Monitoring médií
12. apríl 2021 Monitoring médií
9. apríl 2021 Monitoring médií
8. apríl 2021 Monitoring médií
7. apríl 2021 Monitoring médií
6. apríl 2021 Monitoring médií
1. apríl 2021 Monitoring médií