www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


21. marec 2018 Monitoring médií
20. marec 2018 Monitoring médií
19. marec 2018 Monitoring médií
16. marec 2018 Monitoring médií
15. marec 2018 Monitoring médií
14. marec 2018 Monitoring médií
13. marec 2018 Monitoring médií
12. marec 2018 Monitoring médií
9. marec 2018 Monitoring médií
8. marec 2018 Monitoring médií
7. marec 2018 Monitoring médií
6. marec 2018 Monitoring médií
5. marec 2018 Monitoring médií
2. marec 2018 Monitoring médií
1. marec 2018 Monitoring médií
 
28. február 2018 Monitoring médií
27. február 2018 Monitoring médií
26. február 2018 Monitoring médií
23. február 2018 Monitoring médií
22. február 2018 Monitoring médií
21. február 2018 Monitoring médií
20. február 2018 Monitoring méd
19. február 2018 Monitoring médií
16. február 2018 Monitoring médií
15. február 2018 Monitoring médií
14. február 2018 Monitoring médií
13. február 2018 Monitoring médií
12. február 2018 Monitoring médií
9. február 2018 Monitoring médií
8. február 2018 Monitoring médií
7. február 2018 Monitoring médií
6. február 2018 Monitoring médií
5. február 2018 Monitoring médií
2. február 2018 Monitoring médií
1. február 2018 Monitoring médií
 
31. január 2018 Monitoring médií
30. január 2018 Monitoring médií
29. január 2018 Monitoring médií
26. január 2018 Monitoring médií
25. január 2018 Monitoring médií
24. január 2018 Monitoring médií
23. január 2018 Monitoring médií
22. január 2018 Monitoring médií
19. január 2018 Monitoring médií
18. január 2018 Monitoring médií
17. január 2018 Monitoring médií
16. január 2018 Monitoring médií
15. január 2018 Monitoring médií
12. január 2018 Monitoring médií
11. január 2018 Monitoring médií
10. január 2018 Monitoring médií
9. január 2018 Monitoring médií
8. január 2018 Monitoring médií