www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2020

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 30. október 2020 Monitoring médií
29. október 2020 Monitoring médií
28. október 2020 Monitoring médií
27. október 2020 Monitoring médií
26. október 2020 Monitoring médií
23. október 2020 Monitoring médií
22. október 2020 Monitoring médií
21. október 2020 Monitoring médií
20. október 2020 Monitoring médií
 

Szalay považuje Matovičove slová, že sa bude za zdravotnú starostlivosť priplácať, za vyhrážanie.

19. október 2020 Monitoring médií
  Šéf zdravotníckého odborového zväzu Anton Szalay o celoplošnom testovaní
16. október 2020 Monitoring médií
15. október 2020 Monitoring médií
14. október 2020 Monitoring médií

 

VIDEO: Bratislava: Odborári dnes„vyzdobili“ Úrad vlády SR

  VIDEO: Odborári protestujú pred Úradom vlády SR.
13. október 2020 Monitoring médií
  VIDEO: Odborári oblepili plagátmi ministerstvo práce.
  VIDEO: Odborári SOZ ZaSS protestujú pred MPSVR SR
  VIDEO: Odborári protestujú pred MPSVR SR
12. október 2020 Monitoring médií
9. október 2020 Monitoring médií
8. október 2020 Monitoring médií
7. október 2020 Monitoring médií
6. október 2020 Monitoring médií
5. október 2020 Monitoring médií
2. október 2020 Monitoring médií
1. október 2020 Monitoring médií