www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2017

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258  
sykorova@sozzass.sk


 


21. november 2017 Monitoring médií
20. november 2017 Monitoring médií
16. november 2017 Monitoring médií
15. november 2017 Monitoring médií
14. november 2017 Monitoring médií
13. november 2017 Monitoring médií
10. november 2017 Monitoring médií
9. november 2017 Monitoring médií
8. november 2017 Monitoring médií
7. november 2017 Monitoring médií
6. november 2017 Monitoring médií
3. november 2017 Monitoring médií
2. november 2017 Monitoring médií
 
31. október 2017 Monitoring médií
30. október 2017 Monitoring médií
27. október 2017 Monitoring médií
26. október 2017 Monitoring médií
25. október 2017 Monitoring médií
24. október 2017 Monitoring médií
23. október 2017 Monitoring médií
20. október 2017 Monitoring médií
19. október 2017 Monitoring médií
18. október 2017 Monitoring médií
17. október 2017 Monitoring médií
16. október 2017 Monitoring médií
13. október 2017 Monitoring médií
12. október 2017 Monitoring médií
11. október 2017 Monitoring médií
10. október 2017 Monitoring médií
9. október 2017 Monitoring médií
6. október 2017 Monitoring médií
5. október 2017 Monitoring médií
4. október 2017 Monitoring médií
3. október 2017 Monitoring médií
2. október 2017 Monitoring médií