www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2020

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 22. máj 2020 Monitoring médií
21. máj 2020 Monitoring médií
20. máj 2020 Monitoring médií
19. máj 2020 Monitoring médií
18. máj 2020 Monitoring médií
15. máj 2020 Monitoring médií
14. máj 2020 Monitoring médií
13. máj 2020 Monitoring médií
12. máj 2020 Monitoring médií
11. máj 2020 Monitoring médií
7. máj 2020 Monitoring médií
6. máj 2020 Monitoring médií
5. máj 2020 Monitoring médií
4. máj 2020 Monitoring médií
 
30. apríl 2020 Monitoring médií
29. apríl 2020 Monitoring médií
28. apríl 2020 Monitoring médií
27. apríl 2020 Monitoring médií
24. apríl 2020 Monitoring médií
23. apríl 2020 Monitoring médií
22. apríl 2020 Monitoring médií
21. apríl 2020 Monitoring médií
20. apríl 2020 Monitoring médií
17. apríl 2020 Monitoring médií
16. apríl 2020 Monitoring médií
15. apríl 2020 Monitoring médií
14. apríl 2020 Monitoring médií
9. apríl 2020 Monitoring médií
8. apríl 2020 Monitoring médií
7. apríl 2020 Monitoring médií
6. apríl 2020 Monitoring médií
3. apríl 2020 Monitoring médií
2. apríl 2020 Monitoring médií
1. apríl 2020 Monitoring médií