www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


10. august 2018 Monitoring médií
9. august 2018 Monitoring médií
8. august 2018 Monitoring médií
7. august 2018 Monitoring médií
6. august 2018 Monitoring médií
3. august 2018 Monitoring médií
2. august 2018 Monitoring médií
1. august 2018 Monitoring médií
 
31. júl 2018 Monitoring médií
30. júl 2018 Monitoring médií
27. júl 2018 Monitoring médií
26. júl 2018 Monitoring médií
25. júl 2018 Monitoring médií
24. júl 2018 Monitoring médií
23. júl 2018 Monitoring médií
20. júl 2018 Monitoring médií
19. júl 2018 Monitoring médií
18. júl 2018 Monitoring médií
17. júl 2018 Monitoring médií
16. júl 2018 Monitoring médií
13. júl 2018 Monitoring médií
12. júl 2018 Monitoring médií
11. júl 2018 Monitoring médií
10. júl 2018 Monitoring médií
9. júl 2018 Monitoring médií