www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


21. máj 2018 Monitoring médií
18. máj 2018 Monitoring médií
17. máj 2018 Vyhlásenie delegátov Konferencie základných odborových organizácií SOZ ZaSS publikované v médiách
  Monitoring médií
16. máj 2018 Monitoring médií
15. máj 2018 Monitoring médií
14. máj 2018 Monitoring médií
11. máj 2018 Monitoring médií
10. máj 2018 Monitoring médií
9. máj 2018 Monitoring médií
7. máj 2018 Monitoring médií
4. máj 2018 Monitoring médií
3. máj 2018 Monitoring médií
2. máj 2018 Monitoring médií
 
30. apríl 2018 Monitoring médií
27. apríl 2018 Monitoring médií
26. apríl 2018 Monitoring médií
25. apríl 2018 Monitoring médií
24. apríl 2018 Monitoring médií
23. apríl 2018 Monitoring médií
20. apríl 2018 Monitoring médií
19. apríl 2018 Monitoring médií
18. apríl 2018 Monitoring médií
17. apríl 2018 Monitoring médií
16. apríl 2018 Monitoring médií
13. apríl 2018 Monitoring médií
12. apríl 2018 Monitoring médií
11. apríl 2018 Monitoring médií
10. apríl 2018 Monitoring médií
9. apríl 2018 Monitoring médií
6. apríl 2018 Monitoring médií
5. apríl 2018 Monitoring médií
4. apríl 2018 Monitoring médií
3. apríl 2018 Monitoring médií