www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


19. október 2018 Monitoring médií
18. október 2018 Monitoring médií
17. október 2018 Monitoring médií
16. október 2018 Monitoring médií
15. október 2018 Monitoring médií
12. október 2018 Monitoring médií
11. október 2018 Monitoring médií
10. október 2018 Monitoring médií
9. október 2018 Monitoring médií
8. október 2018 Monitoring médií
5. október 2018 Monitoring médií
4. október 2018 Monitoring médií
3. október 2018 Monitoring médií
2. október 2018 Monitoring médií
1. október 2018 Monitoring médií