www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2020

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 28. február 2020 Monitoring médií
27. február 2020 Monitoring médií
26. február 2020 Monitoring médií
25. február 2020 Monitoring médií
24. február 2020 Monitoring médií
21. február 2020 Monitoring médií
20. február 2020 Monitoring médií
19. február 2020 Monitoring médií
18. február 2020 Monitoring médií
17. február 2020 Monitoring médií
14. február 2020 Monitoring médií
13. február 2020 Monitoring médií
12. február 2020 Monitoring médií
11. február 2020 Monitoring médií
10. február 2020 Monitoring médií
7. február 2020 Monitoring médií
6. február 2020 Monitoring médií
5. február 2020 Monitoring médií
4. február 2020 Monitoring médií
3. február 2020 Monitoring médií
 
31. január 2020 Monitoring médií
30. január 2020 Monitoring médií
29. január 2020 Monitoring médií
28. január 2020 Monitoring médií
27. január 2020 Monitoring médií
24. január 2020 Monitoring médií
23. január 2020 Monitoring médií
22. január 2020 Monitoring médií
21. január 2020 Monitoring médií
20. január 2020 Monitoring médií
17. január 2020 Monitoring médií
16. január 2020 Monitoring médií
15. január 2020 Monitoring médií
14. január 2020 Monitoring médií
13. január 2020 Monitoring médií
10. január 2020 Monitoring médií
9. január 2020 Monitoring médií
8. január 2020 Monitoring médií
7. január 2020 Monitoring médií