www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2020

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 21. január 2020 Monitoring médií
20. január 2020 Monitoring médií
17. január 2020 Monitoring médií
16. január 2020 Monitoring médií
15. január 2020 Monitoring médií
14. január 2020 Monitoring médií
13. január 2020 Monitoring médií
10. január 2020 Monitoring médií
9. január 2020 Monitoring médií
8. január 2020 Monitoring médií
7. január 2020 Monitoring médií