www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2019

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


21. február 2019 Monitoring médií
20. február 2019 Monitoring médií
19. február 2019 Monitoring médií
18. február 2019 Monitoring médií
15. február 2019 Monitoring médií
14. február 2019 Monitoring médií
13. február 2019 Monitoring médií
12. február 2019 Monitoring médií
11. február 2019 Monitoring médií
8. február 2019 Monitoring médií
7. február 2019 Monitoring médií
6. február 2019 Monitoring médií
5. február 2019 Monitoring médií
4. február 2019 Monitoring médií
1. február 2019 Monitoring médií
 
31. január 2019 Monitoring médií
30. január 2019 Monitoring médií
29. január 2019 Monitoring médií
28. január 2019 Monitoring médií
25. január 2019 Monitoring médií
24. január 2019 Monitoring médií
23. január 2019 Monitoring médií
22. január 2019 Monitoring médií
21. január 2019 Monitoring médií
18. január 2019 Monitoring médií
17. január 2019 Monitoring médií
16. január 2019 Monitoring médií
15. január 2019 Monitoring médií
14. január 2019 Monitoring médií
11. január 2019 Monitoring médíí
10. január 2019 Monitoring médií
9. január 2019 Monitoring médií
8. január 2019 Monitoring médií
7. január 2019 Monitoring médií