www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2017

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 267  
sykorova@sozzass.sk


 


22. september 2017 Monitoring médií
21. september 2017 Monitoring médií
20. september 2017 Monitoring médií
19. september 2017 Monitoring médií
18. september 2017 Monitoring médií
14. september 2017 Monitoring médií
13. september 2017 Monitoring médií
12. september 2017 Monitoring médií
11. september 2017 Monitoring médií
8. september 2017 Monitoring médií
7. september 2017 Monitoring médií
6. september 2017 Monitoring médií
5. september 2017 Monitoring médií
4. september 2017 Monitoring médií
 
25. august 2017 Monitoring médií
24. august 2017 Monitoring médií
23. august 2017 Monitoring médií
22. august 2017 Monitoring médií
21. august 2017 Monitoring médií
18. august 2017 Monitoring médií
17. august 2017 Monitoring médií
16. august 2017 Monitoring médií
15. august 2017 Monitoring médií
14. august 2017 Monitoring médií
11. august 2017 Monitoring médií
10. august 2017 Monitoring médií
9. august 2017 Monitoring médií
8. august 2017 Monitoring médií
7. august 2017 Monitoring médií
4. august 2017 Monitoring médií
3. august 2017 Monitoring médií
2. august 2017 Monitoring médií
1. august 2017 Monitoring médií
 
31. júl 2017 Monitoring médií
28. júl 2017 Monitoring médií
27. júl 2017 Monitoring médií
26. júl 2017 Monitoring médií
25. júl 2017 Monitoring médií
24. júl 2017 Monitoring médií
21. júl 2017 Monitoring médií
20. júl 2017 Monitoring médií
19. júl 2017 Monitoring médií
18. júl 2017 Monitoring médií
17. júl 2017 Monitoring médií
14. júl 2017 Monitoring médií
13. júl 2017 Monitoring médií
12. júl 2017 Monitoring médií
11. júl 2017 Monitoring médií
10. júl 2017 Monitoring médií
7. júl 2017 Monitoring médií
6. júl 2017 Monitoring médií
4. júl 2017 Monitoring médií
3. júl 2017 Monitoring médií