www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2021

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 15. apríl 2021 Monitoring médií
14. apríl 2021 Monitoring médií
13. apríl 2021 Monitoring médií
12. apríl 2021 Monitoring médií
9. apríl 2021 Monitoring médií
8. apríl 2021 Monitoring médií
7. apríl 2021 Monitoring médií
6. apríl 2021 Monitoring médií
1. apríl 2021 Monitoring médií