www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2021

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 273, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 22. január 2021 Monitoring médií
21. január 2021 Monitoring médií
20. január 2021 Monitoring médií
19. január 2021 Monitoring médií
18. január 2021 Monitoring médií
15. január 2021 Monitoring médií
14. január 2021 Monitoring médií
13. január 2021 Monitoring médií
12. január 2021 Monitoring médií
11. január 2021 Monitoring médií
8. január 2021 Monitoring médií
7. január 2021 Monitoring médií
5. január 2021 Monitoring médií
4. január 2021 Monitoring médií