www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Monitoring médií

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2019

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 


16. október 2019 Monitoring médií
15. október 2019 Monitoring médií
14. október 2019 Monitoring médií
11. október 2019 Monitoring médií
10. október 2019 Monitoring médií
9. október 2019 Monitoring médií
8. október 2019 Monitoring médií
7. október 2019 Monitoring médií
4. október 2019 Monitoring médií
3. október 2019 Monitoring médií
2. október 2019 Monitoring médií
1. október 2019 Monitoring médií