www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2017
2. Q. 2017
3. Q. 2017
4. Q. 2017