www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
2018
1. Q. 2018
2. Q. 2018
3. Q. 2018