www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
MONITORING MÉDIÍ

  

          M O N I T O R I N G   M É D I Í
          2018

 

Pripravuje pre Vás: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
tel.: 02/ 502 40 258, e-mail:  
sykorova@sozzass.sk


 

 


19. január 2018 Monitoring médií
18. január 2018 Monitoring médií
17. január 2018 Monitoring médií
16. január 2018 Monitoring médií
15. január 2018 Monitoring médií
12. január 2018 Monitoring médií
11. január 2018 Monitoring médií
10. január 2018 Monitoring médií
9. január 2018 Monitoring médií
8. január 2018 Monitoring médií