www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
... 2014
1. štvrťrok 2014
2. štvrťrok 2014
3. štvrťrok 2014
4. štvrťrok 2014