www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
"okrúhle stoly"
3. 4. 2013 Okrúhly stôl - Topoľčany
30. 5. 2013 Okrúhly stôl - Skalica
26. 6. 2013 Okrúhly stôl - Sp.Nová Ves
5. 9. 2013 Okrúhly stôl Myjava