www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
3. 4. 2013 Okrúhly stôl - Topoľčany

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

OKRÚHLY stôl

3.4.2013 v Organizácii

NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI n.o.
prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

 

Účastníci:
1. Ing. Marta Echardtová, riaditeľka
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI n.o., Topoľčany
2. Kvetoslava Markovičová, zamestnakiňa NsP n.o., Topoľčany a predsedkyňa základnej odb.org. SOZ ZaSS
3. Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS
4. PhDr. Margita Vitálošová, projektový manažér
5. JUDr. Magdaléna Laufiková, právnička SOZ ZaSS
 

  


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <