www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
26. 6. 2013 Okrúhly stôl - Sp.Nová Ves

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

OKRÚHLY stôl

26.6..2013 v organizácii

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

   Rokovania sa zúčastnili  zástupcovia zamestnávateľa, členovia Výboru základnej  odborovej organizácie pri NsP Spišská Nová Ves a prizvaní zástupcovia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“), zapojení do projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“ 


Správa celý text >>>>


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <