www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
5. 9. 2013 Okrúhly stôl Myjava
Projekt číslo: 2012/104583
 

OKRÚHLY stôl

5.9.2013 v organizácii

Nemocnica s poliklinikou Myjava

 

 

   Stretnutie sa uskutočnilo dňa 5. septembra  2013 v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Myjava. Nemocnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej  pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a je členom Asociácie nemocníc Slovenska.
    Rokovania sa zúčastnil riaditeľ nemocnice, vedúci ekonomického a personálneho odboru  zamestnávateľa, členovia Výboru základnej  odborovej organizácie pri Nemocnici  s poliklinikou Myjava,  prizvaní zástupcovia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“), zapojení do projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“ a ďalší zamestnanci zväzu. Následne sa uskutočnilo  stretnutie so zamestnávateľom, ktorého  sa zúčastnilo cca 30 % zamestnancov zamestnávateľa.... 


Správa celý text >>>>


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <