www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Termíny modulov 2013/14

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

Termíny vzdelávacích seminárov - modulov v roku 2013.


Termíny vzdelávacích seminárov - modulov v roku 2014:
 


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <