www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Prihláška člena ZO SOZ ZaSS

- Prihláška člena Základnej odborovej organizácie SOZ ZaSS - EXCEL

Prihláška člena Základnej odborovej organizácie SOZ ZaSS - PDF