www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Žiadosť o registráciu ZO

- Žiadosť o registráciu Základnej odborovej organizácie do Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb - EXCEL

- Žiadosť o registráciu Základnej odborovej organizácie do Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb - PDF